28.11.2019 10:34 2 mike/Gdansk.pl

Pociągi SKM pojadą na południe Gdańska? Podpisano list intencyjny

Fot. archiwum

W środę (27 listopada) przedstawiciele samorządów i spółek kolejowych podpisali list intencyjny ws. budowy linii SKM, która przebiegałaby przez południowe dzielnice Gdańska. W przypadku połączenia z trasą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, taka linia zyskałaby znaczenie regionalne, stając się ważną częścią kolei aglomeracyjnej.

Jest dobra wola ze wszystkich stron – władz samorządowych, kolejarzy i mieszkańców. Co bardzo ważne, jest też rezerwa terenowa. Projekt budowy linii SKM na południe Gdańska, który uwzględniano w planach rozwojowych miasta już ponad 40 lat temu, choć nadal jest melodią przyszłości, zdaje się nabierać coraz bardziej realnych kształtów. Póki co, w siedzibie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot podpisano list intencyjny w tej sprawie. Dokument parafowali m.in. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Andrzej Ospiów, dyrektor Regionu Północnego PKP PLK czy Maciej Lignowski, prezes Zarządu PKP SKM w Trójmieście.

Grzegorz Mehring/Gdansk.pl

Obecnie południowe dzielnice Gdańska, które są głównym obszarem rozbudowy nowych osiedli, zamieszkuje około 100 tys. osób, co stanowi 1/5 wszystkich gdańszczan. To przekłada się na zwiększenie ruchu samochodowego, przede wszystkim na ulicach prowadzących w stronę śródmieścia. Inwestycje w transport zbiorowy są zatem koniecznością. Obecnie funkcjonujący węzeł przesiadkowy u zbiegu ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej, gdzie można zostawić samochód i udać się w dalszą podróż tramwajem, zaczyna nie wystarczać do sprawnej obsługi ruchu pasażerskiego, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego.

Biuro Rozwoju Gdańska przygotuje studium rozbudowy linii kolejowej w kierunku Gdańska Południe, ale także dalej, w południowym kierunku naszego regionu. Bez współpracy z panem marszałkiem Mieczysławem Strukiem nie byłoby to możliwe, za co już dzisiaj, bardzo dziękuję – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta.

Studium rozbudowy powinno być gotowe na przełomie marca i kwietnia 2020 roku. Rozstrzygnie ono, w którym kierunku powinna być poprowadzona nowa linia kolejowa. Obecnie są brane pod uwagę opcję połączenia z linią PKM nr 248 lub linią 234 (tzw. bajpas kartuski).

Musi to być połączenie z tymi liniami, które dzisiaj już funkcjonują w województwie pomorskim. Działamy w bardzo zurbanizowanym terenie i nie jest to przedsięwzięcie proste do realizacji – zaznaczył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Gdansk.pl

Docelowo południowa linia SKM ma być zatem elementem większego systemu kolei aglomeracyjnej, z którego skorzystają nie tylko mieszkańcy Gdańska, ale i okolicznych gmin, dojeżdżający codziennie do szkół i miejsc pracy. Ułatwienie dojazdu na południe Kaszub z pewnością ożywi też ruch turystyczny. Nie bez znaczenia jest również fakt, że mieszkańcy Pomorza, w porównaniu z innymi regionami Polski, najchętniej korzystają z pociągów.

Chcemy to podtrzymać, oczywiście podnosząc też jakość podróży. Po uruchomieniu nowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej widać, jak bardzo mieszkańcy obszaru metropolitalnego przywiązują się do wznowionego transportu na odcinkach od Kaszub w kierunku Wrzeszcza i centrum Gdańska. Przykład Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pokazuje, że z jednej strony jest to połączenie o charakterze regionalnym, metropolitalnym, ale z drugiej strony funkcjonuje jako element transportu publicznego. W przypadku poprowadzenia linii kolejowej przez Gdańsk Południe, wydaje się, że w przyszłości ta linia mogłaby funkcjonować w podobny sposób. Liczymy na to, że uda nam się odwrócić trend przesiadania z transportu indywidualnego na transport publiczny – zaznacza marszałek Mieczysław Struk.

Podpisanie listu intencyjnego to ważny, choć dopiero pierwszy, oficjalny krok na drodze do starań w zakresie budowy południowej linii SKM. Trudno zatem mówić o terminach, nawet przybliżonych, realizacji tej ważnej inwestycji. Z pewnością miasto Gdańsk nie będzie mogło jej zrealizować bez dofinansowania. Koszty budowy mogą przekroczyć kilkaset milionów złotych.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24