30.11.2019 14:30 5 raz

Po Długiej w Pobłociu można jeździć bezpieczniej

Fot. UG Linia

Dzięki pozyskanemu przez gminę Linia dofinansowaniu wojewody pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków ochrony gruntów rolnych, zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pobłocie”.

Zakres zadania obejmował m.in. zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza po obu stronach drogi kruszywem betonowym łamanym, wyremontowano i wyregulowano istniejące przepusty drogowe oraz odwodniono cały odcinek drogi poprzez umocnienie rowów płytami żelbetowymi ażurowymi i wykonaniem palisad.

Ponadto, w ramach umowy zawartej z Energa Oświetlenie, w I półroczu bieżącego roku ustawiono trzy nowe punkty świetlne na początkowym odcinku drogi – dodali urzędnicy z gminy Linia. – Realizacja dofinansowanego zadania trwale przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej do ważnych ośrodków życia gospodarczego dla społeczności lokalnej i terenów inwestycyjnych oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego, w tym niechronionych uczestników ruchu. Realizacja planowanego zadania zlikwiduje bariery drogowe i tym samym zwiększy poziom rozwoju ośrodków gospodarczych, wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej i sprawnej realizacji zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym – podsumowali.

Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma z siedzibą w Lini, oferując wykonanie zadania za kwotę ponad 475,5 tysiąca złotych. Na wykonane roboty drogowe udzieliła 60-miesięcznej gwarancji.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24