13.11.2019 16:00 4 rp/pomorskie.eu

Są środki na aktywizację bezrobotnych, również dla gminy Puck

Źródło. Pomorskie.eu

Będą szkolić i organizować warsztaty, ale dadzą też pieniądze. Ponad cztery miliony złotych z Unii Europejskiej otrzymają samorządy z Pomorza, z czego gmina Puck – prawie 700 tysięcy. Swoją pozycję na rynku będą próbowali też podnieść bezrobotni z Kartuz i Gdańska.

Wprawdzie stopa bezrobocia na Pomorzu jest rekordowo niska, ale i tak warto inwestować w programy aktywizacji osób poszukujących zatrudnienia. W środę (13 listopada) Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisał umowy na dofinansowanie trzech projektów wraz z przedstawicielami samorządów. Projekt aktywizacji zawodowej w gminie Puck obejmie 50 osób. Skierowany jest dla osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo.

Dodatkowo projekt obejmie osoby pracujące, ale znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W ramach inicjatywy dla uczestników zostaną opracowane indywidualne plany działania. Przeprowadzone będą również warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz staże i praktyki zawodowe.

W kartuzach projekt obejmie 141 osób, które skorzystać będą mogły również z programu stażów i prac interwencyjnych. Wszystko, aby zwiększyć możliwości zatrudniania osób bezrobotnych, zarejestrowanych w kartuskim PUP.

Trzeci projekt, pod nazwą "Cała Naprzód II", będzie realizowany w Gdańsku oraz w Pszczółkach i Suchym Dębie. Skierowany jest do 110 bezrobotnych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Każdy z uczestników zostanie potraktowany indywidualnie. Zapewnione będzie również wsparcie psychologiczno-doradcze i motywacyjne. Projekt zakłada, że 90 osób uzyska zatrudnienie, a 20 poprawi swoją pozycję na rynku pracy.

Projekt Akademia rozwoju zawodowego – II edycja w Kartuzach kosztować będzie ponad 1,3 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z RPO WP 2014–2020. Z kolei wartość projektu Aktywizacja zawodowa osób w bezrobotnych z terenu gminy Puck to prawie 700 tys. zł, z czego ok. 660 tys. zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Cała Naprzód II realizowana będzie do 30 czerwca 2021 r. i kosztować będzie ponad 2 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 1,9 mln zł.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24