29.10.2019 16:07 0 Kwt/SM Wejherowo/UM Gdynia/UM Rumia/UM Reda/UM Sopot

Sprawdź, jak szybko i sprawnie dojechać na cmentarz w Dniu Wszystkich Świętych

Fot. SM Wejherowo/archiwum

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Jak zwykle, ruch przy cmentarzach będzie bardzo duży. Pierwszego listopada miasta wprowadzają ograniczenia, które mają usprawnić poruszanie się w okolicach większych nekropolii. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat organizacji ruchu drogowego w tym dniu.


Wejherowo

W Wejherowie nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ul. Ks. Roszczynialskiego oraz 3 Maja. Dojazd do cmentarza przy ulicy ks. Roszczynialskiego został wyznaczony ulicami 12 Marca, Sikorskiego i Odrębną do parkingu przy ul. Roszczynialskiego, na który wjazd i wyjazd będzie możliwy tylko od strony Gniewowa.

Wszystkie dojazdy do ul. Roszczynialskiego (drogi poprzeczne od ul. Wniebowstąpienia do ul. Odrębnej) będą zamknięte. W miejscach przecinania się tych ulic zostaną ustawione zapory z oznakowaniem B-1 „zakaz ruchu” lub ustawione posterunki stałe. Ulicą Roszczynialskiego (od ul. Wniebowstąpienia do ul. Odrębnej) poruszać się będą mogły jedynie autobusy komunikacji zbiorowej, pojazdy taxi oraz rowery. Pojazdy oznaczone kartą dla osoby niepełnosprawnej nie będą mogły poruszać się ul. Roszczynialskiego. Kierowcy pojazdów oznaczonych kartą dla osoby niepełnosprawnej będą mogli zatrzymać się na parkingu przy ul. Roszczynialskiego w specjalnej wyznaczonej strefie dla tego typu pojazdów (31 miejsc usytuowanych jak najbliżej cmentarza) – informuje Zenon Hinca, komendant wejherowskiej straży miejskiej.

W tym dniu w Wejherowie zostanie wyznaczony tymczasowy parking na ok. 60 miejsc przy ul. Wschodniej i Poprzecznej. Na ul. Odrębnej oraz przy wjeździe na parking zostaną tymczasowo ustawione znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-24. Pojazdy pozostawione w tych miejscach zostaną usunięte z drogi na koszt właściciela. Dla pojazdów taxi zostanie wyznaczona zatoka postojowa wzdłuż ul. Roszczynialskiego pomiędzy ul. Leśną i Brzozową. Taksówki nie będą mogły zawracać na ulicy Roszczynialskiego, o czym informować będzie znak „zakaz zawracania.”

Na załączonej mapie kolorem czerwonym zaznaczono trasę dojazdu do cmentarza samochodami osobowymi.

Mat. pras.

W sobotę (2 listopada) nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie „starego cmentarza” przy ul. Sportowej w Wejherowie. Tego dnia na ul. Sportowej będzie obowiązywał „zakaz zatrzymywania się”. Na wielu drogach wprowadzony zostanie ruch kierowany.


Gdynia

Od czwartku 31 października do soboty 2 listopada w rejonie cmentarza przy ul. Witomińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową do skrzyżowania z ul. Warszawską.

Od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich. Pozostali uczestnicy ruchu, w tym taksówki, w rejon cmentarza będą mogli dojechać tylko od ul. Kieleckiej.

Z ul. Śląskiej w lewo w ul. Warszawską skręcić będą mogły jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich. Przez skrzyżowanie ul. Śląskiej z al. Marsz. Piłsudskiego (Węzeł im. Franciszki Cegielskiej) w kierunku Chyloni będzie można przejechać jedynie przez wiadukt przebiegający nad jezdnią al. Marsz. Piłsudskiego. Zostanie zamknięta możliwość wyjazdu z ul. Zjazdowej na ul. Witomińską.

Na skrzyżowaniu ulic: Kieleckiej, Rolniczej, Witomińskiej i Konwaliowej nie będzie można skręcić w lewo z ul. Kieleckiej w ul. Konwaliową, a z ul. Witomińskiej będzie można wyjechać tylko w prawo w ul. Rolniczą.

W związku z uruchomieniem specjalnych linii autobusowych zachęcamy do pozostawienia aut na parkingach zlokalizowanych w Śródmieściu oraz przy ul. Górskiego i rekomendujemy dojazd do cmentarza autobusem.

Podobnie jak w ubiegłych latach będzie można parkować na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza (po stronie cmentarza). Na końcu tego odcinka zostanie wyznaczony tymczasowy postój taxi. Postój taxi znajdujący się naprzeciwko budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie zawieszony.

Parking zlokalizowany przy cmentarzu zostanie w całości przeznaczony na potrzeby osób niepełnosprawnych. Odcinek ul. Witomińskiej pomiędzy główną bramą cmentarza a ul. Warszawską zostanie objęty zakazem zatrzymywania się. Na parkingu zlokalizowanym przy bramie cmentarza będzie funkcjonowała pętla autobusowa.

Mat. pras.

Organizacja ruchu w rejonie cmentarza na Oksywiu będzie identyczna jak w ubiegłych latach. Od czwartku 31 października do soboty 2 listopada na ul. Miegonia oraz na ul. Muchowskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – od ul. Dickmana do ul. Arciszewskich.

Mat. pras.

Organizacja ruchu w rejonie cmentarza przy ulicy Spokojnej będzie identyczna jak w ubiegłych latach. Od czwartku 31 października do soboty 2 listopada obie strony ul. Spokojnej od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do drogi dojazdowej do cmentarza, jak i ta droga zostaną objęte zakazem zatrzymywania. Z wlotu ul. Spokojnej na skrzyżowanie z ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo. Kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu zlokalizowanym przy ulicy Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.

Mat. pras.


Kosakowo

Pierwszego listopada zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej ul. Rzemieślniczej w Kosakowie, polegająca na wprowadzeniu na tej drodze ruchu jednokierunkowego i objazdu do cmentarza komunalnego przez wieś Pierwoszyno ulicami: Żeromskiego, Kaszubska, Rumska, Rzemieślnicza, Chrzanowskiego, zmiana organizacji ruchu dotyczy również drogi powiatowej nr 1516G (ul. Szkolnej) w Mechelinkach, polegająca na lokalizacji dodatkowego przystanku autobusowego.

Mat. pras.


Rumia

Od 31 października do 2 listopada (do godz. 17:00) na ul. Cmentarnej w Rumi obowiązywać będą obustronne zakazy zatrzymywania się. Ponadto 1 listopada wprowadza się zakaz wyjazdu z ul. Górniczej w kierunku Urzędu Miasta Rumi z wyjątkiem autobusów i taksówek (ruch będzie kierowany przez policję). Ponadto od 31 października do 1 listopada obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na poszczególnych ulicach:

– Górniczej – na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Włókienniczej jest dwukierunkowa, natomiast na dalszym odcinku – jednokierunkowa. Powyżej ul. Hutniczej wjazd jedynie dla autobusów i taksówek. Ponadto obowiązuje obustronny zakaz parkowania. 1 listopada nie będzie funkcjonował pierwszy przystanek ZKM Gdynia (od ul. Sobieskiego);

– Stalowej – obowiązuje ruch jednokierunkowy (od ul. Górniczej do ul. Włókienniczej);

– Hutniczej – od ul. Górniczej do ul. Włókienniczej obowiązuje ruch jednokierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania się;

– Ul. Tkackiej – obowiązuje ruch dwukierunkowy. Do zwężenia obowiązuje obustronny zakaz zatrzymywania się;

– Włókienniczej – od ul. Hutniczej do Górniczej obowiązuje ruch jednokierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania się. Od ul. Górniczej do ul. Kombatantów obowiązuje ruch dwukierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania się;

– Rybaków – obowiązuje jednostronny zakaz zatrzymywania się, a na zakręcie zostanie zorganizowany dodatkowy parking.

Mat. pras.

Mat. pras.


Reda

Tradycyjne nabożeństwa na redzkich cmentarzach będą odprawiane o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Gniewowskiej oraz o godz. 14:00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Gdańskiej.

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu pieszego, w rejonie cmentarza komunalnego w Redzie (przy ul. Gniewowskiej) ruch pojazdów zostanie ograniczony.


Sopot

Od czwartku, 31 października (ok. godz. 9.00) do 3 listopada (godz. 20.00) obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu na odcinku ul. Malczewskiego pomiędzy al. Niepodległości a ul. Kolberga.

Na ulicach przyległych wprowadzona zostanie następująca organizacja ruchu:

– ul. Księżycowa – jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca;

– ul. Okrężna – jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca;

– ul. Słoneczna – jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej.

Na czas wprowadzenia jednego kierunku ruchu na odcinku ul. Malczewskiego pojazdy jadące od strony Gdyni ul. Sopocką i dalej ul. Malczewskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Kolberga, będą kierowane objazdem ul. Kolberga przez Brodwino, następnie – ul. Obodrzyców oraz ul. Wejherowską do al. Niepodległości.

Mat. pras.

Informacje na temat zmian w organizacji ruchu w pobliżu gdańskich nekropolii można znaleźć pod tym linkiem. Z kolei o świątecznym kursowaniu komunikacji miejskiej pisaliśmy w tym artykule.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24