25.06.2019 13:40 4 mike/Wejherowo.pl

Prezydent Wejherowa z absolutorium i wotum zaufania

Fot. Daniel Zaputowicz/TTM

Podczas wtorkowej (25 czerwca) X sesji Rady Miasta Wejherowa radni podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium za 2018 rok prezydentowi miasta, Krzysztofowi Hildebrandtowi. Wniosek poparło 16 radnych przy czterech głosach sprzeciwu. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, 2018 rok był szczególny pod względem inwestycji miejskich.

Wydaliśmy na ten cel prawie 50 mln zł. To największa kwota wydatkowana na inwestycje w ciągu jednego roku w historii wejherowskiego samorządu po 1990 r. i dlatego zeszły rok był wyjątkowy. To tym większy sukces, że wskaźnik zadłużenia miasta spadł w stosunku do roku 2017 i wynosił na koniec 2018 roku 25,6%, przy 60% uznawanych za wartość maksymalną. Ponadto w 2018 roku nie wzrosły podatki i opłaty lokalne – mówi włodarz miasta.

Duże znaczenie w nakładach inwestycyjnych miało pozyskiwanie środków zewnętrznych – zarówno unijnych, jak i krajowych. Połowę wydatków pochłonęła realizacja dwóch kluczowych projektów infrastrukturalnych w mieście – Węzła Śmiechowo i Węzła Zryw.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2018 rok a Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Prezydent, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Pozytywną opinię wyraziła również Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa – podaje oficjalny serwis informacyjny Urzędu Miasta Wejherowa.

W 2018 roku zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 234 459 251,00 zł wykonano w kwocie 242 903 912,28 zł. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 261 036 130,00zł, zrealizowano w kwocie 246 365 264,09 zł. Zadłużenie miasta na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 62 065 868 zł, co stanowi 25,55% wykonanych dochodów ogółem i, jak podają przedstawiciele ratusza, jest jednym z niższych wskaźników zadłużenia w Polsce.

Stwierdzamy, że budżet i zadania w 2018 r. zostały wykonane, a prezydent Krzysztof Hildebrandt należycie wykonywał swoje obowiązki, pomimo rożnych obiektywnych trudności związanych np. ze zmianą przepisów czy też finansowaniem zadań przez władze centralne – napisali w swoim oświadczeniu radni z klubu Wolę Wejherowo, uzasadniając swoje poparcie w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta.

Głosy sprzeciwu wnieśli radni klubów Dla Wejherowian oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Jako klub Prawo i Sprawiedliwość w RM Wejherowa nie udzielamy absolutorium prezydentowi K. Hildebrandtowi, ponieważ nie podzielamy sposobu wydatkowania i celowości środków publicznych – podają przedstawiciele wejherowskiego klubu radnych PiS.

Brak wotum zaufania oraz absolutorium to konsekwencje złych decyzji podejmowanych przez Prezydenta. Ciągłe zadłużenie miasta, inwestycje na pokaz oraz brak realizacji kluczowych węzłów komunikacyjnych to tylko nieliczne przykłady. Biorąc pod uwagę całokształt działalności Prezydenta, zdecydowaliśmy się być przeciw – to z kolei stanowisko radnych klubu Dla Wejherowian.

Oprócz absolutorium i raportu nt. stanu miasta, radni zajęli się podczas sesji m.in. zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego, powołaniem komisji ds. wyboru ławników, a także bieżącymi projektami uchwał.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24