30.04.2019 10:47 1 mat.pras.

Wejherowski akcent na inwestyturze rycerzy Św. Sebastiana w bazylice Mariackiej w Krakowie

mat.pras.

W dniach 25-27 kwietnia 2019 roku w Krakowie odbyła się uroczysta inwestytura rycerzy Św. Sebastiana oraz Plenarne Posiedzenie EGS. Krakowskie Bractwo Kurkowe gościło 120 delegatów z 8 państw.

Wśród gości znalazło się wiele znamienitych postaci: prezydent EGS książę Karol Ludwik de Merode, sekretarz generalny EGS Peter Olaf Hoffman, wiceprezydenci EGS Jos Verbeten i Andrzej Wegner, Europejski Król Kurkowy Leo Niessen wraz małżonką Irmą, Prezydent Krakowa prof. Rafał Majchrowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, generał Mieczysław Bieniek, Europejscy Królowie Kurkowi z lat ubiegłych oraz wielu innych. W uroczystościach, na zaproszenie krakowskich braci, wziął także udział członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, obecny Król Kurkowy KBS Wejherowo i Pierwszy Rycerz Króla Zjednoczenia KBS RP brat Zbigniew Lemiech. Inwestytura odbyła się w bazylice Mariackiej, podczas uroczystej mszy świętej, którą odprawił kapelan tarnowskiego Bractwa Kurkowego ks. bp Stanisław Salaterski w towarzystwie koncelebransów - kapelana krakowskiego Bractwa Kurkowego, archiprezbitera Bazyliki Mariackiej ks. infułata Dariusza Rasia, kanclerza Kurii Polowej Wojska Austrii ks. bp. gen. brygadiera Haralda Trippa

Bractwa Kurkowe

Początków wielu bractw szukać trzeba w średniowieczu. W miastach na terenie Europy i Polski, pojawiło się specyficzne prawo: mieszkańcy mają obowiązek bronić swojej miejscowości. Za zgodą możnowładcy, kasztelana czy też innej odpowiedniej rangi osoby, ruszał wieloletni proces fortyfikowania miast, który swoje apogeum w Polsce osiągnął w latach panowania Kazimierza Wielkiego. Wraz z fortyfikacjami potrzebni byli też odpowiedni ludzie do ich obrony. Ówcześni mieszczanie musieli się organizować i tu właśnie pojawiły się bractwa kurkowe, których zadaniem była obrona i opieka nad odpowiednimi odcinkami muru, bramy, mostu czy palisady. Wszystko to brało się z potrzeby ochrony przed najazdami Tatarów i innych ekspansywnych nacji. Początkowo z łukami, kuszami, a potem bronią palną odstraszano lub odpierano w ten sposób potencjalnych najeźdźców. W czasach obecnych kurkowe bractwa strzeleckie które reaktywowały swoją działalność ćwierć wieku temu, kultywują tradycje przodków. Doskonalą kunszt strzelecki, pielęgnują i propagują historię oraz poczucie patriotyzmu. Podejmują liczne działania na rzecz lokalnych społeczności przeprowadzając na przykład akcje charytatywne. Uczestniczą aktywnie w życiu miast, w obchodach świąt państwowych i kościelnych, występując w historycznych strojach. Stają się często wizytówką swoich miast między innymi dlatego, że ceremoniał bracki jest barwny i ciekawy.

EGS

Europejska Wspólnota Historycznych Strzelców (EGS, z niem. Europaeische Gemeinschaft Historischer Schuetzen) - powstała w 1955 r. w Akwizgranie, jako europejski związek strzelecki. Jest organizacją strzelców historycznych i ma charakter ponadnarodowy bez jakiejkolwiek orientacji politycznej. Jako organizacja zrzeszająca 25 federacji oraz związków działa w obszarze Europy podzielonym na 5 regionów. Protektorem Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców jest arcyksiążę Karl von Habsburg-Lothringen z Austrii, a prezydentem EGS jest Książe Charles-Louis de Merode z Belgii. Jednym z wiceprezydentów jest Polak Andrzej Wegner z Tucholi.

Rycerze Św. Sebastiana

Rycerze św. Sebastiana wywodzą się z bractw kurkowych, a ich rycerstwo zostało powołane w 1986 r. przez Ottona von Habsburga. Obecnie Wielkim Mistrzem Rycerstwa Św. Sebastiana jest jego syn, arcyksiążę Karl von Habsburg. Z V Regionu EGS skupiającego braci kurkowych z Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Estonii, Łotwy, Rosji i Ukrainy do Rycerstwa św. Sebastiana należy około 100 braci. Najwięcej, bo ponad 70 z Polski. Komandorem Komandorii V jest Polak Paweł Przychodniak z Piły. Pasowanie na rycerza Św. Sebastiana zawsze odbywa się w kościele. Robi to mieczem osobiście Wielki Mistrz Zakonu. Elementem pasowania jest przysięga na dewizę zakonu „Pro Deo – Pro Europea Christianum Unitatis – Pro Vita”. Do zakonu trzeba zostać zaproszonym. Nie można samemu do niego wstąpić. Aby otrzymać zaproszenie, trzeba mieć zasługi na rzecz działalności braci kurkowych i to o zasięgu europejskim. Tylko elita bracka dostępuje zaszczytu pasowania na rycerza. W całej Europie jest ok. 500 Rycerzy Św. Sebastiana, a członków organizacji strzelców historycznych zrzeszonych w EGS-ie jest ok. 6 milionów, cyfry więc mówią same za siebie.

Uroczystości w Krakowie trwały trzy dni, dając gościom nie tylko okazję do wspólnej integracji na kilku wspólnych kolacjach, ale także do współzawodnictwa w strzelaniu o dwie tarcze oraz możliwość zwiedzenia Krakowa i okolic. Ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców i licznej rzeszy turystów wzbudził kilkuset osobowy przemarsz braci kurkowej na mszę do bazyliki Mariackiej w historycznych strojach, pod sztandarami i w rytmie marszowym wygrywanym przez orkiestrę. Kolejna inwestytura rycerzy Św. Sebastiana odbędzie się już poza granicami naszego kraju.

mat.pras. mat.pras. mat.pras. mat.pras. mat.pras. mat.pras. mat.pras. mat.pras. mat.pras. mat.pras.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24