01.05.2019 11:30 0 raz

Mija jubileusz 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Źródło: FB/Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Ponad 77 procent Polaków biorących udział w 2003 roku w referendum opowiedziało się za wejściem do struktur europejskiej wspólnoty. Rok później – 1 maja 2004 roku – Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Po obaleniu w Polsce komunizmu w roku 1989 roku, ówczesne władze zawiązały współpracę z Europejską Wspólnotą Gospodarczą – późniejszą Unią Europejską. Jak jednak czytamy na stronie internetowej Muzeum Historii Polski, do przystąpienia było jednak jeszcze daleko, gdyż Związek Radziecki, a od 1991 roku Rosja, stale podtrzymywała sprzeciw wobec wejścia jej dawnych satelitów w struktury EWG i NATO.

Społeczeństwo polskie, jak i elity były dość jednomyślnie zgodne w dążeniu do integracji z Europą Zachodnią, lecz w początkach lat 90. przystąpienie do EWG jawiło się jeszcze jako coś odległego i niezbyt pewnego – podają autorzy. – Prezydent Lech Wałęsa wysuwał nawet koncepcję EWG-bis – stworzenia alternatywnej wobec EWG wspólnoty państw Europy Środkowej. Jednak w 1994 roku Polska złożyła formalny wniosek o przyjęcie do (już wtedy) UE.

W 1997 roku rozpoczęły się formalne negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 2000 roku podpisano traktat nicejski, który ustalał "ustrój" UE po przyjęciu dziesięciu nowych członków.

Negocjacje Polski z UE zakończyły się sukcesem już 13 grudnia 2002 roku, na szczycie w Kopenhadze. W 2003 traktat został ratyfikowany – w Polsce nastąpiło to za sprawą referendum w dniach 7–8 czerwca: 77,45% głosów było na "tak", a frekwencja wyniosła 58,85%.

Z dniem 1 maja 2004 roku Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24