20.02.2019 11:15 23 mike/SM Wejherowo

Mieli więcej pracy – strażnicy miejscy z Wejherowa podsumowali 2018 rok

Źródło: SM Wejherowo

Prawie 25 tysięcy interwencji, ponad 2400 mandatów na kwotę niemal 260 tysięcy złotych i 49 spraw skierowanych do sądu. Straż Miejska w Wejherowie podsumowała statystyki z 2018 roku. Wynika z nich, że w ciągu minionych 12 miesięcy podjęli o 1726 interwencji więcej niż w 2017 roku.

Sprawozdanie z działalności wejherowskiej straży miejskiej zostało już przesłane do wojewody, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i prezydenta Wejherowa. Jak wskazują statystyki, miniony rok był pracowity dla wejherowskich mundurowych. Średnio interweniowali ponad 67 razy dziennie.

W 2018 roku funkcjonariusze podjęli 24 619 interwencji, tj o 1726 więcej w porównaniu z rokiem 2017. W 7133 sprawach prowadzono czynności wyjaśniające, a 17 486 działań ma charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny. Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 49 spraw. 2408 sprawców ukarano mandatami karnymi na kwotę 257 720 złotych – wylicza Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.

Źródło: SM Wejherowo

W ubiegłym roku strażnikom udało się też ujawnić dziewięć przestępstw oraz ująć 29 osób podejrzanych o ich dokonanie i przekazać je policji. Zatrzymano też 22 nietrzeźwych kierowców. Strażnicy miejscy współpracowali z policją 472 razy. Odnotowano łącznie 6285 interwencji, w tym 1858 związanych z zakłócaniem porządku publicznego i spokoju. To jednak nie wszystko. Inne działania dotyczyły:

– zagrożeń w ruchu drogowym (2386);

– awarii technicznych (386);

– ochrony środowiska (423);

– wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego (464) i innych.

Znaczna część działań dotyczyła usuwania porzuconych wraków z ulic i parkingów na terenie Wejherowa.

W roku 2018 straż miejska prowadziła 41 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych lub pozostawionych na drogach wraków, z których sześć odholowano na dozorowany parking, 29 pojazdów we własnym zakresie skasowali właściciele, cztery sprawy są w toku, a jedna w prokuraturze – wylicza Zenon Hinca.

Ponadto strażnicy podjęli 509 interwencji dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów, w tym niesprzątaniu po czworonogach. Ujawniono 1691 osób nietrzeźwych miejscach publicznych, z których 86 odwieziono do domu, a 27 doprowadzono do wytrzeźwienia do policyjnej izby zatrzymań.

Strażnicy miejscy z Wejherowa zabezpieczali też 72 imprezy sportowe, kulturalne, rozrywkowe i uroczystości religijne. Współpracowali też z instytucjami, służbami i formacjami mundurowymi. Prowadzili także działania prewencyjne.

W szkołach strażnicy przeprowadzili pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem. Organizowali programy prewencyjne 3 × NIE „Nie dla alkoholu”, „Nie dla narkotyków”, „Nie dla tytoniu”, „Bezpieczny plac zabaw”, „Odblaskowe Wejherowo,” „Pustostan,” „Pomagamy Bezdomnym” oraz „Bezpieczna droga do szkoły” W dwóch edycjach zorganizowali kurs samoobrony dla 65 kobiet – potwierdza szef wejherowskich strażników miejskich.

Źródło: SM Wejherowo

Pracę strażników miejskich wspomaga 48 kamer miejskiego monitoringu, a także 22 systemy alarmowe na Kalwarii Wejherowskiej, 16 kamer w Parku Miejskim i 35 kamer monitoringu wewnętrznego w budynkach urzędu miejskiego.

Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska straż miejska, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpoczęła pracę całodobowo. Tak jest do dzisiaj. Na wyposażeniu straży miejskiej są cztery oznakowane radiowozy, quad i dwa rowery. Łącznie do obsługi monitoringu oraz administracyjnej w straży miejskiej w Wejherowie zatrudnionych jest 31 osób, w tym 27 funkcjonariuszy, spośród których siedmiu jest również ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24