28.10.2010 07:59 0

"Dolina Logistyczna" - nowa szansa rozwojowa regionu

fot. Łukasz Kierznikiewicz / (od lewej): Jerzy Kepka - Wójt Gminy Wejherowo, Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa, Elżbieta Rogala - Koń

W Urzędzie Miasta Gdyni podpisano porozumienie o współpracy Gdyni oraz miast i gmin zachodniej części Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego na rzecz Subregionalnej Strefy Rozwojowej DOLINA LOGISTYCZNA.

Głównym celem tej inicjatywy jest wspólne opracowanie planów zagospodarowania, strategii rozwoju, a także skoordynowana realizacja inwestycji spójnych z planami rozwoju portu morskiego i infrastruktury transportowej i logistycznej - decydujących o atrakcyjności i innowacyjności gospodarczej, powstaniu wielu nowych miejsc pracy i wysokiej jakości życia mieszkańców.

Koncepcję „Strefy” wypracowały wspólnie miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminy: Kosakowo i Wejherowo a także Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Gdańsk.

Poniżej treść podpisanego porozumienia:

Inicjatywa Dolina Logistyczna

Podejmując inicjatywę współpracy, ukierunkowanej na powstanie Europejskiej Subregionalnej Strefy Funkcjonalnej „Dolina Logistyczna”, zwanej dalej „Dolina Logistyczna”, na terenie miasta Gdyni, miasta Rumi, miasta Redy, miasta Wejherowa, gminy Kosakowo, gminy Wejherowo:

  1. Przyjmujemy – jako cel nadrzędny - wszechstronny i zintegrowany rozwój infrastruktury, decydującej o atrakcyjności i innowacyjności gospodarczej oraz osadniczej w obszarze „Doliny Logistycznej” a także o wysokiej jakości życia mieszkańców gmin leżących w strefie „Doliny Logistycznej”.

  2. Przyjmujemy, że inicjatywa „Dolina Logistyczna” opiera się o 90-letnią tradycję wspólnoty i współpracy oraz umacnia współczesne struktury tej współpracy – szczególnie Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

  3. Przyjmujemy, że inicjatywa nasza, poprzedzona wspólnymi przygotowaniami, wspiera bezpośrednio Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej – partner projektu „SoNorA” – South-North Axis – i jest bezpośrednim efektem tego projektu – a więc ma znaczenie międzynarodowe.

  4. Przyjmujemy, że inicjatywa nasza wspiera rozwój Pomorza, a także samorząd województwa pomorskiego – koordynatora i organizatora projektu „Korytarz Bałtyk-Adriatyk” na terenie Polski.

  5. Przyjmujemy, że inicjatywa nasza wspiera Rząd RP – w jego dążeniu do rozwoju sieci TEN-T na terenie naszych miast i gmin.

  6. Przyjmujemy, że inicjatywa nasza wspiera rozwój gospodarki morskiej, reprezentowanej przez wielu pracodawców działających na terenie naszych miast i gmin, a szczególnie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

  7. Przyjmujemy, że inicjatywa nasza zapewnia spójność i rozwój całej Aglomeracji Trójmiejskiej. Szczególnie aktualnym celem jest zapewnienie nowoczesnej, multimodalnej dostępności komunikacyjnej portu, opartej o terminal kolejowy („suchy port”) oraz Obwodnicę Północną Aglomeracji Trójmiejskiej i Drogę Czerwoną.

  8. Przyjmujemy, że inicjatywa „Dolina Logistyczna” pozyska partnerstwo z władzami państwowymi i wojewódzkimi, odpowiedzialnymi za realizację Strategii Rozwoju Kraju i Pomorza.

  9. Przyjmujemy, ze inicjatywa „Doliny Logistycznej” nie oznacza ingerencji w ustawowe kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, ją podejmujących. Jest też inicjatywą otwartą.

  10. Przyjmujemy, że dla realizacji inicjatywy „Dolina Logistyczna” utworzony będzie Komitet Sterujący z udziałem wszystkich sygnatariuszy niniejszej deklaracji i Komitet Wykonawczy – złożony z przedstawicieli Sygnatariuszy – w równej liczbie.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24