07.01.2019 09:45 16 PM/Pomorskie.eu

Kobiety na Pomorzu są mniej aktywne zawodowo od mężczyzn. Powodem program 500+?

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com

Tylko w III kwartale 2018 roku aktywnych kobiet było aż o 18 procent mniej niż mężczyzn. Z badań wynika, że kobiety nie chcą wrócić do pracy, zwłaszcza ze względu na sytuację rodzinną, konieczność opieki nad dzieckiem.

Dotyczy to szczególnie pań w wieku 25–34 lata, czyli w momencie, kiedy pod opieką w rodzinie pozostają małe dzieci. Niepokojącym zjawiskiem jest także rosnący z roku na rok odsetek kobiet wśród bezrobotnych – czytamy na stronie pomorskie.eu https://pomorskie.eu.

Pracodawcy i specjaliści rynku pracy wskazują, że wpływ na to zjawisko może mieć też Program 500+.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu samorządu Województwa Pomorskiego w 2018 r. zbadał problem aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet długotrwale pozostających bez pracy. Szukano m.in. przyczyn ich niskiej aktywności zawodowej.

Poziom wynagrodzeń jest niski w porównaniu z zasiłkami, w tym 500+. W efekcie kobiety nie podejmują pracy, która wymaga od nich wysiłku organizacyjnego i emocjonalnego (rozstanie z dzieckiem). Jeden z pracodawców, który wziął udział w badaniu WUP, tak opisał sytuację: „Pakiety, które dają miasta, łącznie z 500+, mają taki efekt: kobieta, która ma 3 dzieci dostaje 4230 zł. W żadnym miejscu, czy to instytucji samorządowej, czy państwowej, nie dostanie tego na rękę. To jest kwota brutto" – podaje https://pomorskie.eu.

Kobiet, które rejestrują się w pomorskich urzędach pracy jako bezrobotne, jest obecnie ok. 29 tys. Ich liczba z roku na rok maleje, ale dynamika spadku jest niższa niż w przypadku mężczyzn. W związku z tym w ogólnej liczbie bezrobotnych udział kobiet rośnie, a mężczyzn – maleje. Pod koniec 2015 roku kobiety stanowiły 57,4 procenta ogólnej liczby bezrobotnych, a w listopadzie 2018 roku ich udział wzrósł do 63,5 procenta.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 15 lat i więcej w województwie pomorskim.

Kobiety, które długo pozostają poza rynkiem pracy, mają coraz niższe kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Na przestrzeni lat staną się mniej atrakcyjne jako pracownice dla potencjalnych pracodawców. Praca przestanie być dla nich wartością, skoro mogą żyć, korzystając jedynie z zasiłków.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24