12.12.2018 10:00 20 mike

Sprawdź, ile będą zarabiali wejherowscy radni i prezydent miasta

Fot. Daniel Zaputowicz/TTM

Najważniejszym punktem wtorkowej (11 grudnia) sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Wejherowa było uroczyste zaprzysiężenie Krzysztofa Hildebrandta na urząd prezydenta. Radni ustalili też wysokość diet oraz pensji prezydenta.

Radni Rady Miasta Wejherowa otrzymali 200 złotych podwyżki. Odtąd ich zryczałtowana dieta będzie wynosić 1400 złotych miesięcznie. Wartość diety ulegnie pomniejszeniu:

– o 50% dla radnego, który nie jest członkiem żadnej stałej komisji, z wyłączeniem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta;

– o 25% w przypadku radnego, który jest członkiem jednej stałej komisji Rady Miasta, z wyłączeniem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Poza tym każda nieobecność radnego na sesji Rady Miasta oznacza 25-procentowe potrącenie. Z kolei brak obecności radnego na posiedzeniu stałej komisji, której jest członkiem, będzie się wiązać z 20-procentowym potrąceniem. Wysokość potrąceń nie można przekraczać wysokości zryczałtowanej diety. Dieta nie ulegnie potrąceniu w przypadku przedłożenia zwolnienia lekarskiego.

Wartość diety zostanie dodatkowo zwiększona w przypadku pełnienia następujących funkcji:

– przewodniczącego Rady Miasta – o 600 złotych miesięcznie;

– wiceprzewodniczącego Rady Miasta – o 400 złotych miesięcznie;

– przewodniczącego stałej komisji Rady Miasta – o 300 złotych miesięcznie;

– zastępcy przewodniczącego stałej komisji Rady Miasta – o 200 złotych miesięcznie.

Fot. Daniel Zaputowicz/TTM

Z kolei pensja Krzysztofa Hildebrandta, prezydenta Wejherowa, wyniesie 10 940 zł brutto. Składa się na nią:

– wynagrodzenie zasadnicze – 5000 złotych;

– dodatek funkcyjny – 2100 złotych;

– dodatek za wieloletnią pracę – 20% wynagrodzenia zasadniczego;

– dodatek specjalny – 2840 złotych.

Ponadto prezydentowi przysługują nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja) oraz inne świadczenia pracownicze.

O zaprzysiężeniu Krzysztofa Hildebrandta na urząd prezydenta Wejherowa pisaliśmy w tym artykule.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24