21.06.2018 12:39 0 Natalia/Pomorskie.eu

Seniorzy na Pomorzu mają częściej szczepić się przeciw pneumokokom

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com

Podczas spotkania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ze Stowarzyszeniem Parasol dla Życia w dniu 15 czerwca powstał pomysł programu walki z chorobą pneumokokową. Jego celem jest zapobieganie zachorowaniom poprzez szczepienia. Seniorzy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 50%.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła infekcje pneumokokowe, obok malarii, na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, których zwalczaniu oraz zapobieganiu należy nadać najwyższy priorytet. Wśród chorych przeważają osoby w starszych grupach wiekowych, w szczególności po 60. roku życia. Ta grupa wiekowa objęta będzie projektem.

Źródło: Pomorskie.eu

Do programu zostaną zaproszone osoby w wieku powyżej 65 lat, zameldowane na terenie województwa pomorskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka. Określa ona grupę osób zmagającą się z przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych. Są to pacjenci leczący się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i astmy oskrzelowej.

Planuje się zaszczepienie około 30% pacjentów na terenie powiatów, współfinansowanie kosztów szczepień deklarowane jest w wysokości 50%.

Dzięki realizacji programu wzrośnie liczba pacjentów stosujących szczepienia przeciw pneumokokom. Zwiększy się też świadomość zdrowotna wśród pacjentów z grup ryzyka oraz wiedza personelu medycznego. Zakłada się, że zmniejszy się zapadalność na inwazyjne zakażenia pneumokokowe w naszym regionie oraz zmniejszy liczba spowodowanych przez te bakterie zgonów – wyjaśnia na łamach portalu Pomorskie.eu Agnieszka Stecz z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej będzie prowadzona edukacja pacjenta. Edukacja bezpośrednia realizowana może być poprzez rozmowę z lekarzem i pielęgniarką, a także z odpowiednio przeszkolonym pozostałym personelem, np. rejestratorkami medycznymi. Edukacja pośrednia będzie oparta o kampanię promocyjną.

Program oczekuje na obligatoryjną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a po jej uzyskaniu zostanie ogłoszony konkurs na realizatorów szczepień. Będą one skierowane do mieszkańców 13 powiatów z województwa pomorskiego, które będą współfinansowały szczepienia.

Szczegółowe informacje udostępnia Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...