10.06.2018 10:30 23 raz

Gmina Puck: Nie dość, że jest drogo, to jeszcze brudno

Zdjęcie ilustracyjne, źródło: pixabay.com

Mieszkańcy gminy Puck nie kryją oburzenia. Jak obliczyli, muszą za wywóz odpadów płacić więcej niż mieszkańcy Wejherowa czy nawet Sopotu, a ponoszone koszty wcale nie wpływają na czystość okolic. Sprawę skomentował wójt.

Emocji w miejscowościach położonych wokół Pucka nie brakuje.

W związku z wprowadzeniem nowego cennika usług wywozu odpadów, zapytuję dlaczego w szanownej gminie Puck kwota jest wyższa niż w Wejherowie, Sopocie i innych okolicznych miastach? – dopytywał w pytaniach do wójta jeden z mieszkańców Połchowa. – Dodatkowo miasta te oferują darmowe worki do wywozu i faktycznie zajmują się utrzymaniem porządku, o który w gminie Puck ciężko. Kiedy okoliczne rowy, lasy i pola będą uprzątnięte w ramach tak wysokich opłat? I kiedy dotrą do mieszkańców darmowe worki? Bo jak na razie gmina sporo oczekuje od mieszkańców, sama mało oferując – nie krył zażenowania.

Jak wyjaśnili przedstawiciele urzędu gminy, „zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest znacznym wzrostem kosztów odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy Puck – wyjaśnił wójt Tadeusz Puszkarczuk. – Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyłoniono wykonawcę, który złożył najniższą cenowo ofertę w wysokości 8 238 456 zł za realizację zadania przez okres 2 lat. Dla porównania, dotychczas poniesiony koszt odbierania i zagospodarowania odpadów wyniósł 5 716 66 zł przez okres 3 lat – wyliczył włodarz samorządu.

Z kolei jeśli chodzi o kwestię związaną z workami, to obowiązek wyposażenia nieruchomości w tego rodzaju pojemniki służące do zbierania odpadów leży po stronie jej właściciela.

Rada gminy Puck nie podjęła uchwały o przejęciu tego obowiązku od właścicieli nieruchomości – dodał Puszkarczuk. – Natomiast podniesiona kwestia uprzątania rowów, lasów i pól nie mieści się w zadaniach, jakie mogą być finansowane z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrzymanie w należytym porządku powyższych obszarów należy do właścicieli tych obszarów – podsumował.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...