21.05.2018 14:50 8 mike

Prokuratura zbada zanieczyszczenie Motławy ściekami

Źródło: Gdansk.pl

W poniedziałek (21 maja) władze Gdańska poinformowały, że przepompownia ścieków na Ołowiance działa już normalnie. Obecnie pracują trzy spośród czterech zespołów pompowych. Sytuacja kryzysowa, której pokłosiem był awaryjny zrzut ścieków do Motławy, nie powinna się już powtórzyć. Niemniej jej zbadaniem zajmie się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

W niedzielę (20 maja) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał komunikat, w którym nadal ostrzega przed kąpielą w wodach całej Zatoki Gdańskiej. Pobrano jednak 12 próbek wody w rejonie Trójmiasta, które charakteryzowały się poprawnymi parametrami.

Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Jakość wody z rejonu Zatoki Gdańskiej, w miejscach, w których planowane jest utworzenie kąpielisk będzie nadal monitorowana w kolejnych dniach, z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków w obrazie mikrobiologicznym wód Zatoki z powodu awarii Przepompowni Ołowianka w dłuższej perspektywie czasowej – czytamy w komunikacie wojewódzkiego sanepidu.

O ile nad stanem wód będą czuwać służby sanitarne województwa, o tyle przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości sprawdzą, czy awaria na Ołowiance nie była rezultatem uchybień. W miniony piątek (18 maja) Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podała informację o przejęciu od Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście dalszego postępowania w tej sprawie.

Sprawa ma szczególny wydźwięk społeczny, dotyczy bowiem zdarzenia mogącego mieć negatywne skutki tak dla człowieka, jak i dla środowiska. Wymaga wyjaśnienia prawidłowości działań różnych podmiotów oraz ustalenia skutków skażenia wody – informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Śledztwo z urzędu wszczęto w ubiegły czwartek (17 maja). Jest prowadzone na podstawie artykułu 182 par. 1 i 3 Kodeksu karnego, który wskazuje na znacznego stopnia zanieczyszczenie środowiska wiążące się z degradacją świata roślinnego i zwierzęcego. Przestępstwo to jest zagrożone karą do ośmiu lat więzienia.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...