16.05.2018 12:00 10 mike/MOSG

Zatrudniali nielegalnie cudzoziemców – poniosą konsekwencje

Źródło: MOSG

Jedna z firm w powiecie wejherowskim zatrudniała 176 obcokrajowców, z czego zdecydowaną większość, bo aż 140 osób, nielegalnie. Takie są efekty kontroli pograniczników z Władysławowa. Właściciel firmy, która świadczyła usługi budowlane na całym Pomorzu, będzie musiał odpowiedzieć przed sądem. Konsekwencje karne, łącznie z wydaleniem z terytorium Polski, poniosą też zatrudnieni cudzoziemcy.

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Władysławowa przeprowadzili działania kontrolne wobec firmy budowlanej z powiatu wejherowskiego pod koniec ubiegłego tygodnia (11 maja). Łącznie zweryfikowano zatrudnienie 176 cudzoziemców, z czego większość stanowili Ukraińcy (135). Wśród skontrolowanych obcokrajowców było też 19 Białorusinów, 15 Mołdawian, czterech Gruzinów i trzech Rosjan. Zdecydowana większość z nich, bo aż 140, pracowała nielegalnie.

Funkcjonariusze ujawnili naruszenia w postaci braku zezwoleń na pracę oraz braku wymaganych umów, a także pracy na innych warunkach niż w zezwoleniach. Strażnicy graniczni ustalili również, że pracodawca przy powierzaniu cudzoziemcom pracy popełnił 54 inne naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie dopełnił obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców – informują pogranicznicy z MOSG.

Nieuczciwy przedsiębiorca będzie musiał odpowiedzieć przez sądem. Konsekwencji karnych nie unikną też cudzoziemcy, który wykonywali obowiązki zawodowe w trakcie trwania kontroli. Wobec nich zostanie wszczęte postępowanie w sprawach o wykroczenie. Prawdopodobnie otrzymają też administracyjny nakaz opuszczenia Polski.

To już kolejna taka akcja pograniczników. W ciągu ostatnich kilku dni decyzje zobowiązujące do powrotu otrzymało 22 obywateli Ukrainy, Rosji, Bangladeszu i Serbii.

Nieprawidłowości polegały na przeterminowanych pobytach, nielegalnej pracy, braku ważnych wiz, niezgodnym z deklarowanym celu pobytu i przekroczeniu granicy RP wbrew przepisom. Ponadto dane dwojga cudzoziemców znajdowały się w wykazie osób, których pobyt na terytorium naszego państwa był niepożądany – podają funkcjonariusze straży granicznej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...