15.05.2018 08:05 0 mike/TTM

Sekretarze z całej Polski spotkali się w Gdyni

Fot. TTM

W dniach 14–15 maja Gdynia gości uczestników III Krajowego Kongresu Sekretarzy. Jest to wydarzenie skierowane do sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Jego nadrzędnym celem są debaty i konsultacje związane z bieżącymi problemami. Równie ważna jest wymiana doświadczeń i integracja samorządowców.

Krajowy Kongres Sekretarzy to ważne przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską. Jest on skierowany do sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego. Za jeden z celów postawiono sobie integrację środowiska sekretarzy i wymianę doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych.

To przede wszystkim okazja do tego, by dzielić się dobrymi doświadczeniami. To możliwość porównania wyzwań, z którymi się mierzą poszczególne gminy, z tym, co się dzieje w innych miastach i samorządach – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Jak mówi Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa, prezes zarządu Pomorskiego Forum Sekretarzy, do takich wyzwań można zaliczyć przekazanie określonych zagadnień prawnych.

Chcemy podyskutować na temat prawa i zbliżających się wyborów, pod względem przepisów prawnych – dodaje Suwara.

Fot. TTM Fot. TTM Fot. TTM Fot. TTM Fot. TTM Fot. TTM Fot. TTM

Kongres zapewnia też możliwość integracji. Ta pozwala wzmocnić więzy pomiędzy sekretarzami, a czasami po prostu poznać się osobiście.

Wcześniej znaliśmy się głównie z rozmów telefonicznych. Teraz już bezpośrednio wiemy, z kim rozmawiamy, pomagamy sobie, a przede wszystkim – przenosimy doświadczenia – podkreśla Bogusław Suwara.

Poniedziałek, czyli pierwszy dzień kongresu, zakończył się zwiedzaniem gdyńskich atrakcji oraz uroczystą kolacją. Na wtorek (15 maja) zaplanowano osiem sesji panelowych poświęconych m.in. tematyce prawa pracy, dostępu do informacji publicznej w kontekście RODO, wyzwań dla administracji lokalnej, jakie stawiają wybory samorządowe.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...