14.03.2018 14:48 20 Kwt/mat.pras

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego już oficjalnie otwarte

Fot. TTM

W środę (14 marca) w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie nastąpiło uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jego głównymi zadaniami będzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli i szybkim reagowaniu.

Od 5 marca, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz na podstawie zarządzeń starosty wejherowskiego, całodobowy dyżur na terenie powiatu wejherowskiego pełni Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.

Organizacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika z ustawy. Musi być osoba, która ma całodobowy dyżur. Każdy może być w innym miejscu, nie ma wpisane tego w zakres obowiązków. Dlatego została podjęta decyzja, żeby utworzyć takie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które będzie funkcjonowało całodobowo – wyjaśnia Gabriela Lisius, starosta wejherowski. – Każdy mieszkaniec, który zobaczy jakieś zagrożenie, może tutaj zadzwonić i uzyskać informacje, może zaalarmować. Głównie służy to do monitorowania sytuacji w powiecie i wówczas zwoływania zespołu, który będzie podejmował dalsze decyzje.

Dyżur całodobowo w PCZK w Wejherowie pełnią zatrudnieni dyżurni wraz z pracownikami referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zostało powołane głównie w celu całodobowego przepływu informacji dotyczących zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie powiatu wejherowskiego. Informacje będą napływały od służb odpowiedzialnych za monitorowanie sytuacji na terenie powiatu – mówi Stanisław Baranowski, dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W celu zapewnienia kontaktu z organami i instytucjami, służbami, inspekcjami i strażami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu uruchomiono całodobowe numery telefoniczne: stacjonarny 58 572 94 40 i komórkowy 531 736 455. Dyżurni PCZK mogą także przekazywać otrzymane od mieszkańców powiatu informacje o zagrożeniach do powiatowych służb, inspekcji i straży, w przypadku wystąpienia trudności w kontakcie z tymi służbami, lub braku możliwości nawiązania takiego kontaktu.

Fot. TTM

Fot. TTM


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...