04.04.2011 08:13 0

Gdynia: Sesja plenarna Komitetu Regionów

Stanisław Szwabski, Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej zareagował w imieniu Grupy EA na wypowiedź Janusza Lewandowskiego, Komisarza ds. Budżetu, dotyczącą przeglądu budżetu Unii. Dyskusja w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej odbyła się w trakcie sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniu 31 marca w Brukseli.

W pierwszych słowach Stanisław Szwabski w imieniu grupy EA podziękował Komisarzowi za przybycie i możliwość dyskusji na temat przeglądu budżetu UE: „kwestii tak ważnej dla nas wszystkich i dla naszych przyszłych pokoleń”. Jak zaznaczył: „UE nie potrzebuje tylko przywództwa, ale potrzebuje również narzędzi do działania”. Przewodniczący Rady Miasta zapewnił Komisarza, że członkowie Komitetu Regionów przywiązują duże znaczenie do skuteczności jego działań na rzecz budżetu Unii.

Stanisław Szwabski stwierdził, że:

  • Jedną z najważniejszych polityk Unii Europejskiej zapisaną zresztą w Traktacie jest polityka spójności. Dla nas, przedstawicieli miast i regionów Europy jest to swego rodzaju polityka solidarności unijnej. Zachowuje ona dla nas swoją wagę i ważność niezależnie od barw politycznych, a w szczególności barw narodowych.

  • Stoimy również na stanowisku, że powinna ona uwzględniać wszystkie regiony lub gminy wymagające objęcia ich programami spójności. Ta kwalifikacja może wynikać z różnych przyczyn, np. historycznych, geograficznych, infrastrukturalnych – zaakcentował Przewodniczący.

Podkreślił także, że:

  • poszczególne kraje Europy mają często poważne trudności z alokacją własnych środków na wyrównywanie różnic. Dopiero europejska polityka spójności wraz z politykami krajowymi dają szansę na właściwe rozwiązywanie problemów ewidentnych niedostatków spójności regionów europejskich.

Stanisław Szwabski wyraził niepokój aktualnymi trendami mającymi na celu fragmentaryzację polityki spójności, która w istocie powinna być narzędziem zintegrowanym i wyłączeniem Europejskiego Funduszu Społecznego z Funduszy Strukturalnych. Tymczasem zintegrowane podejście, jego wielosektorowy charakter to esencja rozwojowej polityki Unii Europejskiej. My w Komitecie Regionów uważamy, że żadne inne działania nie są w stanie zastąpić polityki spójności jako podstawowego instrumentu realizacji celów prorozwojowych całej Unii Europejskiej.

Kończąc poprosił Komisarza Lewandowskiego o jego stanowisko oraz stanowisko Komisji w odniesieniu do tej tak ważnej polityki, pojmowanej jako polityki obejmującej całość terytorium UE. Wyraził również opinię, że wydatkowane na programy w ramach polityki spójności środki z unijnego budżetu, to z punktu widzenia integracji europejskiej najbardziej efektywnie wydane nasze wspólne pieniądze.

Życzył Komisarzowi, by „jego determinacja i pasja prowadziła nas wszystkich do sukcesu”.

Równocześnie z zadowoleniem przyjął odpowiedź Komisarza, który dziękując za wsparcie i zrozumienie jego reform potwierdził swoje przekonanie o wartości polityki spójności, jako polityki rządzącej się zasadą wieloszczeblowego zarządzania. Ponadto wyraził swoje przekonanie, że „polityka spójności powinna być polityką rozwoju Europy, a nie tylko wsparciem dla biedniejszych. Aby polityka spójności mogła w sposób właściwy odpowiadać na potrzeby wszystkich regionów, powinna powstać kategoria regionów przejściowych pomiędzy celem konwergencji a celem konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia, zamiast obecnego zmniejszającego się sytemu przejściowego. Jednym z powodów tej zmiany jest fakt, ze liczba regionów, które byłyby objęte pomocą z Funduszu Spójności, stale się zwiększa”. Kolejnym problemem, o którym wspomniał Komisarz Lewandowski są, spowodowane cięciami budżetowymi, coraz mniejsze możliwości współfinansowania projektów przez regiony i gminy w najbliższych latach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się bezpośrednio ze Stanisławem Szwabskim, tel. 603 776 797, lub z Sekretariatem Grupy AE pod numerem telefonu: +32 2 282 21 58.

Komitet Regionów został powołany Traktem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 344 członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy AE należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii.

W Komitecie Regionów Stanisław Szwabski reprezentuje polskie miasta. Pracuje w Komisjach CIVEX, COTER oraz ARLEM. W poprzednim mandacie był Drugim Wiceprzewodniczącym Komisji RELEX oraz jej koordynatorem politycznym z ramienia Grupy. Aktualnie jest koordynatorem Komisji CIVEX.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24