16.02.2011 12:05 0

Rumia: Nagrody za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta w roku 2010

Burmistrz Miasta Rumi, Elżbieta Rogala Kończak przyznała nagrody za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta w roku 2010 oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzinie sportu za 2010rk.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzez miasta w 2010r. otrzymali :

- Pan Tadeusz Dominik za działalność społeczną w zakresie krzewienia kultury kaszubskiej,

- Pani Mariola Jurkiewicz – za pracę na rzecz dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku – za pracę na rzecz osób starszych.

Doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu za 2010 rok otrzymali:

- Pani Stanisława Mazurek – za wybitne osiągnięcia i całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania kultury

- Pan Krzysztof Brzozowski – za wybitne osiągnięcia i całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania kultury

- Pan Piotr Nettem za wysokie osiągnięcia i całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania sportu.

1. Stanisława Mazurek - za wybitne osiągnięcia i całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania kultury Laureatka wielu konkursów poetyckich lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Ponad 10 lat prowadziła sekcję literacką przy Miejskim Domu Kultury w Rumi wprowadzając w świat poezji młodzież naszego miasta. Dla młodych poetów była nie tylko nauczycielką ale i powierniczką w trudnych chwilach. Wiersze młodzieży zdobywały nagrody, drukowane były w prasie i antologiach poetyckich. Przygotowała do druku dwa tomiki wierszy „swoich poetek” „Sercem i pórem” oraz „Kształt myśli”. Organizatorka imprez literackich „Zaduszek literackich”, „Kawiarenki literacko-poetyckiej”, „Stachuriady”. Nagrodzona szeregiem odznaczeń: „Zasłużony Działacz Kultury”, „Medal Jakuba Wojciechowskiego”, „Nagroda Burmistrza Miasta w Dziedzinie Kultury” w 1999 roku. W 2010 roku otrzymała medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za propagowanie kultury i pracę z młodzieżą.

2. Krzysztof Brzozowski - za wybitne osiągnięcia i całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania kultury Magister sztuki, pedagog, animator kultury, społecznik, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Gdańskiej Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Od 2002 roku dyrygent Chóru Św. Cecylii przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi. Pomysłodawca i inicjator „Festiwalu Pieśni Maryjnych”, poświęconego Janowi Pawłowi II odbywającego się w maju. W 2010 roku inicjator „Inauguracji Roku Chopinowskiego w Rumi oraz koncertu „100 Chórzystów na 100-lecie Roty”. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu dyrygenta, chór wielokrotnie reprezentował Rumię na festiwalach i przeglądach muzycznych. W 2010 roku zdobył główną nagrodę „Grand Prix” na IV Pomorskim Festiwalu Chóralnym w Szemudzie.

3. Piotr Netter – za wysokie osiągnięcia i całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania sportu. Pan Piotr Netter prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Tri-Saucony Rumia wpisanego w 2009r. do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Wejherowskiego. Pan Piotr Netter jest nie tylko prezesem ale zarazem i trenerem klubu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, w swojej karierze trener kadry narodowej, kadry olimpijskiej, kadry młodzieżowej w Polskim Związku Triathlonu. Jako doświadczony szkoleniowiec podjął się szkolenia zawodników w UKS Tri-Saucony Rumia. Krótki okres działalności na terenie naszego miasta od 2009 do 2010 zaowocował już zdobyciem 16 medali Mistrzostw Polski w kategoriach od juniora młodszego do młodzieżowca w triathlonie, aquathlonie i duathlonie. Zawodnicy klubu pod kierunkiem Pana Piotra Nettera brali udział w szeregu innych znaczących zawodach krajowych i międzynarodowych (między innymi w Mistrzostwach Świata w Triathlonie w Budapeszcie na Węgrzech).

4.Tadeusz Dominik - działacz społeczny. Rodowity rumianin, swoje życie zawodowe związał także z naszym miastem prowadząc przez wiele lat działalność gospodarczą. Od roku 1995 jest członkiem rumskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego i od tego czasu podjął aktywną działalność społeczną. Z dużym zaangażowaniem, niezwłocznie włączył się w organizację II Jarmarku Kaszubskiego i tej corocznej wielkiej rumskiej imprezie poświęca przez piętnaście lat wiele serca, starań i czasu. Poza środkami otrzymywanymi na organizację Jarmarku z gminy, dzięki staraniom i dużemu osobistemu zaangażowaniu Pana Dominika udaje się pozyskać Zrzeszeniu dodatkowe środki finansowe od sponsorów. Umożliwiają one zapewnienie udziału w imprezie licznych zespołów artystycznych, dzięki którym impreza ta stała się dużą atrakcją dla mieszkańców Rumi i okolic, a także dla turystów. W roku 2010 odbył się już XVII Jarmark Kaszubski. Od momentu wejścia w roku 1998 do Zarządu Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Rumi do chwili obecnej Pan Dominik kieruje zespołem organizacyjnym Jarmarku, aktywnie współpracując w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Domem Kultury w Rumi. Każdego roku prace przygotowawcze związane z organizacją Jarmarku trwają kilka miesięcy i są bardzo pracochłonne. Dzięki m. innymi wielkim zdolnościom organizacyjnym Pana Dominika i jego niespożytej energii przebiegają sprawnie. Każdego roku w tydzień po zakończeniu Jarmarku Kaszubskiego Pan Dominik organizuje także piknik dla kilkudziesięciu osób, które służą organizatorom pomocą w sprawnym przebiegu Jarmarku. W roku 2010 pojarmarkowy piknik został połączony z Biesiadą Kaszubską członków Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego z Małego Trójmiasta Kaszubskiego w związku z jubileuszem 10-lecia istnienia Stowarzyszenia MTK. Biesiady Kaszubskie, które są nowszą formą integracyjną środowiska Kaszubów w ramach Małego Trójmiasta Kaszubskiego organizowane są kolejno przez miasta będące członkami MTK. Na terenie Rumi aktywnym organizatorem Biesiad Kaszubskich jest zawsze Pan Dominik i Miejski Dom Kultury. Pan Dominik z ramienia Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału w Rumi współpracuje także aktywnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Szczególnym przykładem tej współpracy i aktywności Pana Dominika było zorganizowanie w roku 2010 wspólnego rejsu członków obu stowarzyszeń promem do Karlskrony. Pan Dominik jest także współorganizatorem corocznych spotkań opłatkowych nie tylko dla członków Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, ale również ich rodzin i sympatyków. Spotkania te integrują sporą grupę mieszkańców naszego miasta. Swoją aktywnością w życiu społecznym miasta udowodnił, że w pełni zasługuje na uhonorowanie go Nagrodą Burmistrza Miasta.

5.Mariola Jurkiewicz - nauczyciel dyplomowany z 24 letnim stażem pracy. Pracuje jako nauczyciel nauczania zintegrowanego w Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi. Działa na rzecz Odysei Umysłu na terenie miasta, powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego. Swoją pasją i ogromnym zaangażowaniem potrafiła zarazić wiele osób, zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Dzięki staraniom Pani Jurkiewicz odbyły się szkolenia trenerów – nauczycieli z różnych szkół z terenu Rumi, których celem było pokazanie jak Odyseja Umysłu wpływa na kreatywność, funkcjonowanie oraz wyniki w nauce uczniów. Dzięki pozyskanym funduszom Pani Jurkiewicz utworzyła przy Ekologicznej Szkole Społecznej Park Naukowy gdzie odbywają się zajęcia odysejowe. Przeprowadziła także wiele zajęć dla uczniów z innych rumskich szkół zaszczepiając w ten sposób idee odysejowe. Ponadto prowadzi zajęcia z tego zakresu w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Dla popularyzacji idei Odysei Umysłu zorganizowała także dla społeczności szkoły i mieszkańców Rumi „ Festyn Odysejowy”. Do szczególnych osiągnięć Pani Jurkiewicz i jej wychowanków zaliczyć można m. innymi VII miejsce na świecie w finale Odysei Umysłu 2009, który odbył się w USA, II miejsce w Eurofestiwalu w Kecskemet na Węgrzech w 2008 roku, V miejsce na świecie w finale Odysei Umysłu w USA w 2007 roku, I miejsce na Eurofestiwalu Odyseja Umysłu w Berlinie w 2007 roku, I miejsce na świecie w finale Odysei Umysłu w USA w 2004 roku, I miejsce w Polsce w finale Odysei Umysłu w 2003 roku oraz II i III miejsce w Polsce w Odysei Umysłu 2005. Poza wielkim zaangażowaniem w działalności związanej z Odyseją Umysłu Pani Jurkiewicz jest także twórcą programu autorskiego „ Klasa teatralna”, a Jej uczniowie od wielu już lat osiągają wysokie lokaty w różnorodnych ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych. Pani Jurkiewicz działa także aktywnie na rzecz środowiska oświatowego udzielając wszechstronnej pomocy nauczycielom. Jest wieloletnim animatorem pedagogiki Celestyna Freineta, prowadzi liczne warsztaty dla nauczycieli oraz uczestniczy aktywnie w działalności organizacji pozarządowych. Przez wiele lat pełniła funkcję społeczną Szefa Rady Kultury przy Miejskim Domu Kultury w Rumi. Dzięki swej ogromnej pracy i poświęceniu Pani Jurkiewicz odnosiła i odnosi wiele sukcesów na konkursach ogólnopolskich, europejskich i światowych. Za swoją pracę i zaangażowanie oraz osiągane wyniki była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w tym m.innymi Medalem Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta Rumi, kilkakrotnie nagrodą Organu Prowadzącego Szkołę i nagrodą Dyrektora Szkoły. Była także pierwszą laureatką zaszczytnej nagrody im. prof. Józefy Sołowiej. Sukcesy Pani Jurkiewicz i Jej wychowanków promują nasze miasto w kraju i za granicą. Jej działalność w pełni zasługuje na uznanie i uhonorowanie Nagrodą Burmistrza Miasta.

6.Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku - stowarzyszenie powołane zostało do życia w październiku 2007 roku jako odpowiedź na potrzeby społeczne współczesnych czasów, których jedną z cech charakterystycznych jest starzenie się społeczeństwa. Stowarzyszenie utworzone zostało jako kontynuacja działań zapoczątkowanych w 2004 roku przez władze miejskie i prof. Edmunda Wittbrodta. Stowarzyszenie zrzesza 84 członków. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób starszych, głównie mieszkańców Rumi. Dzięki działalności Stowarzyszenia osoby starsze mają możliwość kontynuowania lub rozwijania aktywności intelektualnej i fizycznej. Od samego początku działalność Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku cieszy się dużym zainteresowaniem starszych mieszkańców naszego miasta i jest przez nich wysoko oceniana. Idea Stowarzyszenia wpisuje się w strategię kształcenia przez całe życie. Przyczynia się do aktywizacji środowiska ludzi starszych, wzbogaca ich wiedzę i umiejętności oraz integruje lokalną społeczność. Program dydaktyczny realizowany przez Stowarzyszenie jest niezwykle interesujący, dotyczy szeroko pojętej kultury, historii, religioznawstwa, zdrowia, problematyki europejskiej, klimatu i ochrony środowiska, a także informatycznych technologii komunikacyjnych. O zainteresowaniu uczestnictwem w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku świadczy rekordowa w roku akademickim 2010/2011 liczba 240 słuchaczy. Sprawność działania Uniwersytetu zapewnia sześcioosobowy Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu opracowują programy nauczania i koordynują pracę wykładowców. Poprzez aplikowanie do różnych projektów zabezpieczają środki finansowe na potrzeby Uniwersytetu, organizują zaplecze techniczne zajęć, organizują seminaria oraz imprezy integracyjne. Zajęcia na Rumskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku organizowane są co dwa tygodnie w formie wykładów oraz warsztatów tematycznych, a prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni. W bieżącym semestrze słuchacze korzystają z bogatej ofert zajęć. Stowarzyszenie Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które w ciągu tak krótkiego czasu stało się prężnie działającą organizacją na stałe wpisującą się w przestrzeń naszego miasta, cieszącą się dużym zainteresowaniem społecznym w pełni zasługuje na wyróżnienie nagrodą Burmistrza Miasta.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24