29.11.2012 10:33 0

Wykryto błąd w dokumentacji potrzebnej do budowy OPAT-u?

materiały prasowe

Błędu dopatrzyła się Mirosława Król, radna Gdyni. Zauważyła ona między innymi niespójność związaną z przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta oraz lokalizacją węzła "Droga Czerwona". W dokumentach planistycznych trasa pomiędzy Gdynią a Kosakowem nie łączy się, a co za tym idzie w dokumentach wystąpił istotny błąd.

  • W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo występuje niespójność – drogi te nie łączą się - zauważyła Mirosława Król, radna Gdyni.

Brak nielicznych spójności w tych dokumentach nie zagraża jednak realizacji projektu OPAT. Takiego zdania jest również Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, które twierdzi, że OPAT jest obecnie na etapie STEŚ.

  • Studium określa kierunki zagospodarowania przestrzennego, które realizowane będą przez konkretne plany. Obecnie OPAT jest na etapie STEŚ, czyli przygotowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które musi mieć między innymi każda droga krajowa – twierdzi Marek Karzyński, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni - Trasa studiowana jest od lat 90-tych. Powstało zatem wiele koncepcji, a ostatnia przygotowana przez zewnętrzne komórki, projektowana jest na bieżąco. Jest nieco inna niż w studium w Gdyni i Kosakowie, jest bowiem wariantowa. Przebieg OPAT-u nie jest zatem przesądzony.

Gdyńscy radni natomiast są zdania, że błąd może mieć zły wpływ na rozpoczęcie budowy tej trasy. Chodzi bowiem o tereny, które przylegają do trasy planowanej. W związku z tym radna Mirosława Król wystosowała interpelację do prezydenta Gdyni. Zawarte są w niej pytania, które bezpośrednio dotyczą niespójności w dokumentach planistycznych Gdyni i Kosakowa. Prezydent ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.

Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej to planowana droga o ruchu przyspieszonym, której głównym zadaniem będzie odciążenie ruchu na krajowej szóstce. Miałaby ona omijać tereny zabudowane miast Gdyni, Rumi oraz Redy co usprawniłoby dojazd do Helu oraz Wejherowa.

Trasa ta ma być przedłużeniem Obwodnicy Trójmiasta, a łączna długość tej drogi wyniosłaby około 14 km. Planowana droga będzie składała się z dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu. Szacuje się, że jej całkowity koszt wyniesie około 1,1 mld złotych.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24