Ukraina - prawo jazdy. Prawo jazdy na Ukrainie.Miasto Połtawa. Kategorie w zależności od już posiadanych. Do dwóch kategorii jednocześnie. Bez znajomości języka ukraińskiego. Wszystkich szczegółów udzielam telefonicznie. Adam tel: +48 573 406 091 ukraina.prawojazdy@prokonto.pl 0dni temu
1 PLN
Kasjer walutowo-złotowy - Prowadzenie działalności kantorowej
Kasjer walutowo-złotowy - Prowadzenie działalności kantorowej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na szkolenie otwarte: Kasjer walutowo-złotowy - Prowadzenie działalności kantorowej Termin szkolenia : 26-27. 08. 2017 w godz. 9.00 – 17.00 Zakres tematyczny szkolenia: 1. Organizacja pracy kasjera: a) odpowiedzialność materialna oraz organizacja pracy kasjera, b) zagadnienia związane z procederem prania pieniędzy. 2. Cechy i zabezpieczenia znaków pieniężnych: a) podstawowe informacje nt. technologii produkcji banknotów: b) zabezpieczenia banknotów c) monety – cechy i rozpoznawanie fałszerstw. 3. Pieniądze zagraniczne, ich identyfikacja oraz metody fałszerskie: a) dolary amerykańskie (USD): b) euro (EUR): c) funty brytyjskie (GBP), d) franki szwajcarskie (CHF), 4. Pieniądze polskie (PLN), ich identyfikacja oraz metody fałszerskie: a) emisja z 25 marca 1994 r. b) banknoty obowiązujące od kwietnia 2014 r. i 2016r. 5. Rozpoznawanie falsyfikatów: a) sposoby weryfikacji autentyczności pieniędzy, b) czynniki sprzyjające wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy. 6. Ustawa z dnia 27.07.02. Prawo dewizowe, rozporządzenie MF w sprawach ogólnych zezwoleń dewizowych. Prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej 7. Realizacja zadań nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł. 8. Egzamin Informacje organizacyjne: • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej), sala 34. • Koszt szkolenia dla jednej osoby: w przypadku zapisu do 21 lipca 2017: 579,- zł (po tym terminie koszt szkolenia jednej osoby to 619 zł brutto). Każdy uczestnik otrzymuje materiały nauczania (zestaw materiałów przygotowanych przez trenera). • Wykładowca to związany z PTE trener, biegły sądowy w zakresie kryminalistycznych technicznych badań dokumentów, ekspert kryminalistyki. • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Wydane zaświadczenie jest konieczne w przypadku chęci prowadzenia działalności kantorowej. Informacje, zapisy: Dział Szkoleń PTE m.jankowska@gdansk.pte.pl tel.: 58 301 52 46, kom.: 790 290 858 3dni temu
Gdańsk
579 PLN
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zaprasza na szkolenie: Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych. Termin szkolenia: 15.09. 2017 godz. 9:00-16:00 Informacje organizacyjne: • Koszt szkolenia dla jednej osoby to 390 zł brutto • Promocja: w przypadku zapisu do 07.08 2017 koszt szkolenia dla jednej osoby to 340, -zł brutto • Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu). • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( teczka, długopis). Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata). • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert ochrony danych osobowych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Program szkolenia: 1. Wprowadzenie – podstawy prawne ochrony danych osobowych, terminologia, wyłączenia i ograniczenia stosowania ustawy. 2. Prawne podstawy – przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem ustawy o systemie informacji oświatowej. 3. Obowiązki administratora danych wynikające z zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą z uwzględnieniem nowych przepisów. Wykorzystanie wizerunku uczniów i zgoda nieletnich na przetwarzanie danych osobowych po wejściu RODO. 4. Udostępnianie danych osobowych – wybrane przykłady przepisów stanowiących podstawę do udostępnienia i transferu danych osobowych. 5. Powierzenie przetwarzania danych – praktyczne podejście z uwzględnieniem nowych przepisów UE, wzory umów powierzenia. 6. Obowiązek organizacyjno – techniczny administratora danych, obowiązek rejestracji ABI oraz zbiorów danych osobowych, rejestry czynności przetwarzania, incydentów, oświadczeń. 7. Polityka bezpieczeństwa – struktura i metodologia dokumentacji oraz wybrane zagadnienia z polityki bezpieczeństwa 8. Audyt i kontrola przetwarzania danych osobowych – sprawdzenia i listy kontrolne inspektora ochrony danych, sprawozdania, zgłaszanie naruszeń do GIODO, szacowanie ryzyka. 9. Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych (administracyjna – nowe kary finansowe, odszkodowawcza, karna, pracownicza). 10. Sesja Q&A (indywidualne konsultacje ze specjalistą). Informacje, zapisy: Dział Szkoleń PTE - Joanna Czeladka ; adres e-mail: j.czeladka@gdansk.pte.pl tel.: 58 301 52 46 ; kom.: 790 290 858 3dni temu
Gdańsk
340 PLN
Czas pracy kierowców
Czas pracy kierowców Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na szkolenie otwarte: Czas pracy kierowców Termin szkolenia : 25.08.2017, godz. 9:00-16:00 Koszt szkolenia dla jednej osoby to 479 zł brutto Promocja: w przypadku zapisu do 20.07.2017 – koszt szkolenia dla jednej osoby to 429,- zł brutto. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( teczka, długopis). Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata). Program szkolenia: o Źródła prawa dotyczące czasu pracy kierowców o zasięgu krajowym i europejskim o Pobieranie i przechowywanie danych z kart kierowcy i tachografu o Omówienie norm czasu jazdy , przerw i odpoczynków kierowców z uwzględnieniem przepisów unijnych o Metodyka przeprowadzania kontroli ; Kary transportowe i odpowiedzialność za naruszenia o Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika o Środki prawne, jakie może zastosować inspektor pracy w przypadku stwierdzenia naruszeń z zakresu czasu pracy kierowców o Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika o Praktyczne i przystępne omówienie ustawy o czasie pracy kierowców o Okresy wliczane i nie wliczane do czasu pracy kierowców ; Odpoczynki dobowe i tygodniowe ; o Doba pracownicza ; Systemy i rozkłady czasu pracy ; Praca w godzinach nadliczbowych o Praca w porze nocnej ; Ewidencja czasu pracy ; Obowiązki pracodawcy o Ustalamy wynagrodzenia za pracę kierowcy ; Należności z tytułu podróży służbowych o Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika o Sesja Q&A (indywidualne konsultacje z trenerem) Informacje organizacyjne: o Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu). o Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (książka, teczka, długopis). o Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z zakresu prawa pracy i czasu pracy. o Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) Informacje, zapisy: Dział Szkoleń PTE Joanna Czeladka – adres e-mail: j.czeladka@gdansk.pte.pl tel.: 58 301 52 46 kom.: 790 290 858 3dni temu
Gdańsk
429 PLN
Angielski w wakacje przez Internet dla pracujących i zabieganych
Angielski w wakacje przez Internet dla pracujących i zabieganych Jeśli jesteś na tym serwisie w kategorii język angielski to masz swoje powody. Uczyłaś się lub uczysz angielskiego z mniejszym lub większym sukcesem. Wybór sposobu i metody nauki jest trudny. Zastanawiasz się którą wybrać? Co jest ważne? Cena, jakość? Jestem osobą, która nie ma jakiś specjalnych zdolności językowych! Miałam szczęście bo wyjechałam do Anglii gdzie uczyłam się języka mówionego a później skończyłam anglistykę. Po sobie wiem, że osoba o przeciętnych zdolnościach może opanować ten język. Uczyłam w szkole, na uczelni, uczyłam przyszłe pielęgniarki, osoby do opieki, farmaceutów, i innych fachowców pracujących w Polsce, Anglii, Irlandii…. Przez dłuższy czas szukałam możliwości, nowych sposobów nauki tak żeby to Uczeń (nie ważne ile ma lat) był zadowolony i widział postępy. Widział, że warto. Zaczęłam nauczać przez Skype i okazało się, że to jest to. Prowadzę spotkania jeden na jeden, z kamerką i bez kamerki. Wystarczy Internet i słuchawki od telefonu. Co Ty z tego masz? 1. Ustalamy wspólnie terminy i godziny spotkań, 2. Szybko przełamujesz lody i zaczynasz mówić i rozumieć po angielsku, 3. Duże skupienie = masz pewność, że nie tracisz czasu i pieniędzy! Jestem ekspertem w nauczaniu angielskiego przez Skype. Mam dyplom English via Skype potwierdzony przez uniwersytet w Londynie. Zainteresowana? Masz pytania? Napisz do mnie lub zadzwoń do mnie tel. 790-701-508 Nie czekaj. Nie pozwól, żeby Twój angielski Ci uciekł:) Joanna Napisz o mnie: joanna@angielski-skype.pl Wejdź na stronę: www.angielski-skype.pl PS Umów się ze mną na gratisowe zajęcia próbne. 3dni temu
cała Polska
 
Zrozumieć czas pracy - teoria i praktyka
Zrozumieć czas pracy - teoria i praktyka Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na szkolenie otwarte: Zrozumieć czas pracy - teoria i praktyka Termin szkolenia: 25.08.2017, godz. 9-16 Koszt szkolenia dla jednej osoby to 479 zł brutto od osoby Promocja!!! w przypadku zapisu do 20.07. 2017 – koszt szkolenia dla jednej osoby to 429,- zł brutto Program szkolenia: o Pojęcia dotyczące czasu pracy. o Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy. o Rozkłady czasu pracy. o Przerwy wliczane do czasu pracy. o Systemy i rozkłady czasu pracy. o Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy. o Praca w porze nocnej. o Praca w godzinach nadliczbowych. o Praca w niedziele i święta. o Praktyczne ćwiczenia z rozliczania czasu pracy w oparciu o sporządzony grafik i rzeczywisty czas pracy. o Sesja Q&A (indywidualne konsultacje ze specjalistą). Informacje organizacyjne: o Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu). o Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (książka, teczka, długopis). o Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z zakresu prawa pracy i czasu pracy. o Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) Informacje, zapisy: Dział Szkoleń PTE Joanna Czeladka j.czeladka@gdansk.pte.pl tel.: 58 301 52 46 kom: 606-443-484           3dni temu
Gdańsk
429 PLN
Kurs Kadrowo-płacowy
Kurs Kadrowo-płacowy Kurs kadry i płace NOVA CENTRUM EDUKACYJNE – jesteśmy organizatorami wielu krótkich kursów, dzięki którym zdobędziesz nowe umiejętności lub podniesiesz swoje kwalifikacje! Nasi trenerzy to osoby z wieloletnim stażem zawodowym, dlatego gwarantujemy naszym Kursantom najwyższy poziom nauki na rynku! Zajęcia na naszych kursach odbywają się w kameralnych grupach tj. od 3 do 5 osób, co pozwala nam na indywidualny kontakt z każdym kursantem. Taka forma zajęć jest najbardziej efektywna i w 100 % przynosi zamierzone efekty. Nie czekaj! Zarejestruj się na naszej stronie: http://novakursy.pl/ Oddzwonimy i przedstawimy Ci wszystkie informacje! KONTAKT: Znajdź nas w Internecie: www.nova.edu.pl Zadzwoń: (58) 380 06 71, 534 072 733 Szczegóły oferty w sekretariacie szkoły: ul. Świętojańska 66/1, 81-391 Gdynia 7dni temu
Gdynia
499 PLN
JEDNODNIOWE SZKOLENIE: PRAWO PRACY W PRZEPISACH I PRAKTYCE
JEDNODNIOWE SZKOLENIE: PRAWO PRACY W PRZEPISACH I PRAKTYCE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE w Gdańsku zaprasza na: JEDNODNIOWE SZKOLENIE; PRAWO PRACY W PRZEPISACH I PRAKTYCE Termin: 15.09.2017 w Gdańsku Program seminarium: 1. Co uległo zmianie w 2017r.? 2. Wyjścia osobiste pracowników w 2017 r. 3. Kontrola PIP w zakresie czasu pracy w 2017 r. 4. Umowy cywilnoprawne 2017 r. 5. Opieka nad zdrowym dzieckiem art. 188 KP po zmianach. 6. Umowy na czas określony – czy na pewno nie popełniasz jeszcze błędów? 7. Przygotowanie pracowników do pracy. 8. Jak prawidłowo sporządzać dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika w jednostkach publicznych? 9. Sesja Q&A. Gdańsk, Długi Targ – 15.09.2017, godz. 1000-1500 Koszt udziału w seminarium: 330 zł brutto (promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 17 lipca : koszt udziału dla jednej osoby to 269zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w seminarium, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową. Informacje, zapisy: Dział szkoleń PTE szkolenia@gdansk.pte.pl tel: 58 301 54 61, 790 290 858 10dni temu
Gdańsk
269 PLN
  Zatrudnianie cudzoziemców Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zaprasza na szkolenie otwarte: Zatrudnianie cudzoziemców Termin: 08.09.2017r. godz. 10:00 – 15:00 GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA: • Praca obcokrajowców na terenie Polski - regulacje prawne • Różnice w zatrudnianiu pracowników z Unii Europejskiej, obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego. • Zezwolenie na pracę • Zawody niewymagające zezwolenia • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę • Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem obcokrajowca • Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczanie z Urzędem Skarbowym • Formy umów zatrudniania cudzoziemców • Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców • Cele i korzyści z zatrudniania cudzoziemców • Zagrożenia i koszty związane z przyjmowaniem do pracy obcokrajowców TRENER Wieloletni współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku. Doświadczony prawnik, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA o Termin szkolenia: 08.09.2017r. godz. 10:00-15:00 o Miejsce szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), o Koszt szkolenia: 400,00 zł brutto od osoby – koszt szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową. o Promocja: w przypadku zapisu do 17.07.2017 –koszt szkolenia dla jednej osoby to 373,00 zł brutto– koszt szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową. Informacje, zapisy: Dział Szkoleń PTE Marlena Jankowska m.jankowska@gdansk.pte.pl tel.: 58 301 52 46 kom: 790-290-858 15dni temu
Gdańsk
373 PLN
  Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na szkolenie otwarte: Warsztaty praktyczne z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE 28.07.2017, godz. 10-17 Koszt szkolenia dla jednej osoby to 240 zł brutto od osoby Promocja: w przypadku zapisu do 12 lipca 2017 – koszt szkolenia dla jednej osoby to 199,- zł brutto Program szkolenia: 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych, wyłączenia i ograniczenia. 2. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych. 3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. 4. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych. 5. Obowiązek organizacyjno – techniczny i zapewnienie poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych (pro aktywne zarządzanie ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji przez ABI i AD). 6. Polityka bezpieczeństwa – struktura i metodologia dokumentacji. 7. Wybrane zagadnienia z polityki bezpieczeństwa służące do przetwarzania danych osobowych. 8. Organ – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a nowe kompetencje. 9. Zagadnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego dla użytkowników. 10. Utrzymanie bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego z analizą ryzyka. 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji – podnoszenie świadomości, dobre praktyki. 12. Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych. 13. Sesja Q&A (indywidualne konsultacje ze specjalistą). Informacje organizacyjne: o Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu). o Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert ochrony danych osobowych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. o Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) Informacje, zapisy: Dział Szkoleń PTE szkolenia@gdansk.pte.pl tel.: 58 301 52 46 kom: 606-443-484 lub 790 290 858 15dni temu
Gdańsk
199 PLN
  Kasjer walutowo-złotowy - Prowadzenie działalności kantorowej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na szkolenie otwarte: Kasjer walutowo-złotowy Prowadzenie działalności kantorowej 22-23. 07. 2017 900 – 1700 Zakres tematyczny szkolenia: 1. Organizacja pracy kasjera: 2. Cechy i zabezpieczenia znaków pieniężnych: 3. Pieniądze zagraniczne, ich identyfikacja oraz metody fałszerskie: 4. Pieniądze polskie (PLN), ich identyfikacja oraz metody fałszerskie:. 5. Rozpoznawanie falsyfikatów:. 6. Ustawa z dnia 27.07.02. Prawo dewizowe, rozporządzenie MF w sprawach ogólnych zezwoleń dewizowych. Prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej 7. Realizacja zadań nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł. 8. Egzamin Informacje organizacyjne: • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej), sala 34. • Koszt szkolenia dla jednej osoby: w przypadku zapisu do 11 lipca 2017: 579,- zł (po tym terminie koszt szkolenia jednej osoby to 619 zł brutto). Każdy uczestnik otrzymuje materiały nauczania (zestaw materiałów przygotowanych przez trenera). • Wykładowca to związany z PTE trener, biegły sądowy w zakresie kryminalistycznych technicznych badań dokumentów, ekspert kryminalistyki. • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Wydane zaświadczenie jest konieczne w przypadku chęci prowadzenia działalności kantorowej. Informacje, zapisy: Dział Szkoleń PTE m.jankowska@gdansk.pte.pl tel.: 58 301 52 46, kom.: 790 290 858 15dni temu
Gdańsk
579 PLN
  NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD CZERWCA 2017 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU ZAPRASZA NA SZKOLENIE OTWARTE: NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD CZERWCA 2017 12.07.2017 r, GODZ. 900 - 1500 SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA o Termin szkolenia: 12 lipca 2017 r. , godz. 9:00-15:00 o Miejsce szkolenia: Gdańsk, Długi Targ 46/47, Dom Ekonomisty – siedziba PTE. o Koszt szkolenia: 249 zł brutto od osoby (promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 7.07.2017 r. koszt szkolenia jednej osoby to 229 zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie lub mailowo. Dział szkoleń PTE, tel. 58 301 54 61, 790 290 858 szkolenia@gdansk.pte.pl, p.foremniak@gdansk.pte.pl GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA • KPA po nowelizacjach – najważniejsze zmiany • Stosowanie KPA w decyzjach wydawanych przez urzędników • Postępowanie przed organem pierwszej instancji o wszczęcie postępowania o czynności techniczne o prowadzenie postępowania dowodowego • Orzekanie w sprawach administracyjnych o wydawanie decyzji i postanowień o zawieranie ugody, rozprawa administracyjna – koszty postępowania o zawieszenie postępowania o odwołania, zażalenia • Doręczenia zgodnie z rozdziałem 8 Kpa • Możliwości poprawek omyłek przy wydawaniu decyzji • Uchylenia, zmiany, Stwierdzenie nieważności decyzji (rozdział 13 Kpa) • Omówienie terminów w KPA, terminy załatwiania spraw i ich obliczanie • Nowelizacja ustawy , najważniejsze zmiany, orzecznictwo • Postępowanie odwoławcze o decyzje ostateczne o nadzwyczajne wzruszenie decyzji administracyjnej 15dni temu
229 PLN
  NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD CZERWCA 2017 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU ZAPRASZA NA SZKOLENIE OTWARTE: NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD CZERWCA 2017 12.07.2017 r, GODZ. 900 - 1500 SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA o Termin szkolenia: 12 lipca 2017 r. , godz. 9:00-15:00 o Miejsce szkolenia: Gdańsk, Długi Targ 46/47, Dom Ekonomisty – siedziba PTE. o Koszt szkolenia: 249 zł brutto od osoby (promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 7.07.2017 r. koszt szkolenia jednej osoby to 229 zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie lub mailowo. Dział szkoleń PTE, tel. 58 301 54 61, 790 290 858 szkolenia@gdansk.pte.pl, p.foremniak@gdansk.pte.pl GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA • KPA po nowelizacjach – najważniejsze zmiany • Stosowanie KPA w decyzjach wydawanych przez urzędników • Postępowanie przed organem pierwszej instancji o wszczęcie postępowania o czynności techniczne o prowadzenie postępowania dowodowego • Orzekanie w sprawach administracyjnych o wydawanie decyzji i postanowień o zawieranie ugody, rozprawa administracyjna – koszty postępowania o zawieszenie postępowania o odwołania, zażalenia • Doręczenia zgodnie z rozdziałem 8 Kpa • Możliwości poprawek omyłek przy wydawaniu decyzji • Uchylenia, zmiany, Stwierdzenie nieważności decyzji (rozdział 13 Kpa) • Omówienie terminów w KPA, terminy załatwiania spraw i ich obliczanie • Nowelizacja ustawy , najważniejsze zmiany, orzecznictwo • Postępowanie odwoławcze o decyzje ostateczne o nadzwyczajne wzruszenie decyzji administracyjnej 15dni temu
229 PLN
  NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD CZERWCA 2017 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU ZAPRASZA NA SZKOLENIE OTWARTE: NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD CZERWCA 2017 12.07.2017 r, GODZ. 900 - 1500 SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA o Termin szkolenia: 12 lipca 2017 r. , godz. 9:00-15:00 o Miejsce szkolenia: Gdańsk, Długi Targ 46/47, Dom Ekonomisty – siedziba PTE. o Koszt szkolenia: 249 zł brutto od osoby (promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 7.07.2017 r. koszt szkolenia jednej osoby to 229 zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie lub mailowo. Dział szkoleń PTE, tel. 58 301 54 61, 790 290 858 szkolenia@gdansk.pte.pl, p.foremniak@gdansk.pte.pl GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA • KPA po nowelizacjach – najważniejsze zmiany • Stosowanie KPA w decyzjach wydawanych przez urzędników • Postępowanie przed organem pierwszej instancji o wszczęcie postępowania o czynności techniczne o prowadzenie postępowania dowodowego • Orzekanie w sprawach administracyjnych o wydawanie decyzji i postanowień o zawieranie ugody, rozprawa administracyjna – koszty postępowania o zawieszenie postępowania o odwołania, zażalenia • Doręczenia zgodnie z rozdziałem 8 Kpa • Możliwości poprawek omyłek przy wydawaniu decyzji • Uchylenia, zmiany, Stwierdzenie nieważności decyzji (rozdział 13 Kpa) • Omówienie terminów w KPA, terminy załatwiania spraw i ich obliczanie • Nowelizacja ustawy , najważniejsze zmiany, orzecznictwo • Postępowanie odwoławcze o decyzje ostateczne o nadzwyczajne wzruszenie decyzji administracyjnej 15dni temu
229 PLN
Pomagam dorosłym w pokonaniu angielskiego przez Skype
Pomagam dorosłym w pokonaniu angielskiego przez Skype Witaj, czy zastanawiałeś się, ile możesz zyskać znając lepiej język angielski? O tym, jak ważna jest praktyczna znajomość tego języka przekonują się Ci, którzy jeżdżą do pracy za granicę. Często też angielski jest wymagany przez pracodawców w Polsce. Od pracowników oczekuje się umiejętności rozmawiania przez telefon, korespondowania przez Skype lub prowadzenia rozmów „na żywo” na tematy zawodowe. Dlatego zachęcam Cię - zapoznaj się z moim zaproszeniem na wyjątkowo skuteczne kursy angielskiego, które prowadzę na Skype. Moi uczniowie to osoby dorosłe, które pracują i nie mają zbyt dużo czasu na naukę. Gdziekolwiek jesteś, w dogodnej dla Ciebie porze Nauka języka przez Skype to swoboda w wyborze dnia i godziny nauki. Zyskujesz też czas i pieniądze, które wydał na dojazdy na kursy stacjonarne. Pamiętaj - praktyczna znajomość języka to lepsza praca, wyższe zarobki i szanse na Twój rozwój zawodowy i awans. Ucząc się szybciej zyskujesz czas i pieniądze ! Kluczowy jest wybór odpowiedniej metody Jest jeszcze jeden powód, dla którego nauka przez Skype jest korzystna. Nauka języka w ten sposób gwarantuje dużo lepsze efekty, ponieważ opiera się na rozumieniu ze słuchu. Dzięki temu szybciej i lepiej będziesz rozumieć język podczas rozmów telefonicznych, w pracy oraz w miejscach publicznych. Zanim zaczniesz odbierz 20 minut bezpłatnej lekcji Aby Cię przekonać do tego, że warto uczyć się angielskiego przez Skype otrzymujesz próbną lekcję o długości 20 minut. Naprawdę warto polepszyć Twoją znajomość języka angielskiego. Możesz też odpowiedzieć na tego maila. Na pewno udzielę Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Napisz teraz do mniej i skorzystaj z 20 minut gratis. Pozdrawiam Joanna Mail: joanna@angielski-skype.pl www.angielski-skype.pl Tel: 790-701-508 PS. Nauka języka może być skuteczna i niedroga. Zacznij teraz, Twój angielski zyska ! 26dni temu
Polska
 
Mów po niemiecku – indywidualnie dla dorosłych online
Mów po niemiecku – indywidualnie dla dorosłych online Wybierasz się do pracy albo pracujesz w za granicę? Nie masz czasu ani możliwości, żeby chodzić na kursy stacjonarne lub integracyjne? Chcę zaproponować Ci skuteczną i łatwą naukę niemieckiego przez Internet (darmowy program do rozmów Skype). Jestem profesjonalnym lektorem, mam za sobą lata doświadczeń. Wiele dorosłych osób nauczyłam mówić i rozumieć po niemiecku. Mogę Cię zapewnić: ta metoda GWARANTUJE rewelacyjne efekty. Dlaczego warto wybrać zajęcia indywidualne? Po pierwsze – uczysz się mówić, a nie tracisz czasu na kursach wieloosobowych lub integracyjnych. Najczęściej na takich kursach zjada Cię stres, który Cię blokuje oraz w tłumie ludzi nie widzisz efektów. Po drugie - możesz się uczyć, niezależnie od godzin Twojej pracy i innych zajęć, ponieważ to Ty ustalasz dni i godziny zajęć. Po trzecie - żadne zajęcia Ci nie przepadną. Wystarczy, że wcześniej zgłosisz, że nie możesz być na czas. Co zyskujesz ? Zaczynając naukę przez Skype masz zapewnioną wyjątkowa efektywność. Zobaczysz, że przestaniesz mieć problemy ze swobodnym rozumieniem. Taka nauka jest też po prostu TAŃSZA niż większość kursów stacjonarnych, bo odpadają koszty lokali, dojazdów.... Jak zacząć ? Wejdź teraz na moją stronę internetową: www.niemiecki-skype.pl i zapisz się na próbne zajęcia gratis lub napisz do mnie maila. Dostaniesz ode mnie komplet informacji oraz instrukcję, jak zacząć naukę. Napisz do mnie TERAZ! Jolanta Dyplomowany lektor niemieckiego Mój mail: jolanta@niemiecki-skype.pl Mój: 575-249-030 Strona z darmowymi materiałami, filmami z napisami: https://www.facebook.com/pages/Niemiecki-przez-Skype/170128373124894?ref=hl PS 1 Zachęcam Cię do nauki niemieckiego przez Skype. Zanim się zdecydujesz, pierwszą lekcję otrzymujesz GRATIS. Zapisz się i przekonaj się, jakie to skuteczne. PS 2 Wystarczy mieć słuchawki do telefonu komórkowego, komputer oraz połączenie z Internetem. No i oczywiście DARMOWE konto Skype. Jeśli nie masz, pomogę Ci je założyć. 26dni temu
 
Szkolenia dla pracowników utrzymania ruchu z pneumatyki i automatyki
Szkolenia dla pracowników utrzymania ruchu z pneumatyki i automatyki Nasza firma oferuje specjalistyczne szkolenia pneumatyczne z pneumatyki i automatyki przemysłowej, zapewniając teoretyczne i praktyczne szkolenia techniczne dla inżynierów, automatyków, serwisantów, mechatroników oraz innych specjalistów technicznych. Szkolenia prowadzone są w siedzibach klientów jak i w naszych salach szkoleniowych. Szkolenia przeprowadzają nasi prelegenci, którzy na pneumatyce zjedli zęby. Szkolimy z wielu działów pneumatyki, która ma szerokie zastosowanie nie tylko w przemyśle. Zdradzimy Państwu sekrety siłowników, zaworów, narzędzi, kompresorów czy próżni. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane szkoleniami pneumatycznymi - polecamy! 44dni temu
 
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Jesteś rzemieślnikiem, przedsiębiorcą lub handlowcem? Prowadzisz biznes w którym przyjmujesz uczniów na praktykę lub chcesz to robić? Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr FABRYKA WIEDZY w Słupsku zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz indywidualnych konsultacji. Miejsce szkolenia: Słupsk. Sam decydujesz kiedy zaczynasz. Koszt kursu 650zł/os. Potrzebujesz uprawnień – dzwoń. KONTAKT TELEFONICZNY PO GODZ. 16.00 pod numerem 888101560, mail: biuro@fabrykawiedzy.slupsk.pl, www.fabrykawiedzy.slupsk.pl 47dni temu
Słupsk
650 PLN
Nowe rozwiązanie w nauce niemieckiego dla dorosłych
Nowe rozwiązanie w nauce niemieckiego dla dorosłych Jeśli nie masz zbyt dużo czasu wolnego, jesteś dorosła i MUSISZ mówić po niemiecku, to czytaj dalej. Uczyłaś się lub uczysz niemieckiego z mniejszym lub większym sukcesem. A może nigdy nie uczyłaś się tego języka? Wybór sposobu i metody nauki jest trudny. Zastanawiasz się którą wybrać? Co jest ważne? Cena, jakość, sposób? Czy masz zdolności językowe? Ja miałam szczęście bo wyjechałam do Niemiec gdzie uczyłam się języka mówionego a później skończyłam germanistykę. Dlatego wiem jak pomóc osobą, które są za granicą lub dopiero jadą do Niemiec, Szwajcarii czy Austrii... Wielu z moich Uczniów dostało tam pracę lub zdało egzamin zawodowy na przykład na kierowcę autobusu. Lubię pomagać, przez dłuższy czas szukałam możliwości, nowych sposobów nauki i to takich tak żeby to Uczeń (nie ważne ile ma lat) był zadowolony i widział konkretne postępy. Prowadzę spotkania indywidualne lub w 2 osobowych grupach bez kamerki i z kamerką. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Oczywiście chętnie pomogę Ci w sprawach technicznych, np. przy założeniu darmowego programu Skype, potrzebnego do bezpłatnych rozmów na odległość. Ze mną możesz umawiać się z zajęć na zajęcia i przekładać je dowolnie, Poprawisz znajomości języka w krótkim czasie – 3 miesiące, Przełamiesz strach przed mówieniem po niemiecku, Zaczniesz mówić gramatycznie. Dla mnie najważniejsze jest to, że widzę jakie postępy robią moi dorośli Uczniowie. Poza tym lubię uczyć i to bardzo pomaga. Napisz do mnie dzisiaj i umów się na zajęcia próbne. Jolanta Mail: jolanta@niemiecki-skype.pl www.niemiecki-skype.pl 575 249 030 PS 1 Nie ryzykuj i korzystaj z 20 minut bezpłatnych zajęć pokazowych. PS 2 Poznaj innych, którzy już uczą się przez Skype. Wejdź na: https://www.facebook.com/pages/Niemiecki-przez-Skype/170128373124894?ref=hl 51dni temu
Polska
 
Potrzebujesz motywacji? Skuteczny angielski dla dorosłych
Potrzebujesz motywacji? Skuteczny angielski dla dorosłych Witaj, mam na imię Joanna i chcę nauczyć Cię sprawnego i praktycznego posługiwania się językiem angielskim. Od dłuższego czasu uczę języka angielskiego przez Internet (Skype). Skupiam się na dorosłych, którzy pracują lub wybierają się do Anglii, Irlandii lub Holandii. Dlaczego uczę w ten sposób? Dlatego, że TAK JEST PROŚCIEJ i SKUTECZNIEJ. Zastanawia Cię może, jak to możliwe, ale to jest logiczne. Podczas kontaktów „na żywo” nawet 40% co mówimy odgadujemy z mowy ciała, z ruchu rąk i wyrazu twarzy. Pewnie musisz rozmawiać przez telefon, chcesz oglądać TV i słuchać radia po angielsku. Chcesz rozumieć angielski i umieć w tym języku poprawnie mówić. Na pewno lepsza praktyczna znajomość przyda Ci się w pracy lub podczas odrabiania lekcji z dzieckiem. Nasze wspólne zajęcia zacznijmy najlepiej od tego, że napiszesz mi, do czego potrzebny Ci jest język angielski, jakie są Twoje cele, w czym czujesz się pewnie, a w czym słabo. Tempo nauki dostosuję do Twoich potrzeb. Czekam na Twojego maila ! Joanna – lektor z pasją joanna@angielski-skype.pl www.angielski-skype.pl 790 701 508 PS. Skorzystaj TERAZ z gratisowych zajęć próbnych. Szybko przekonasz się czy warto. 54dni temu
Polska
 
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Jesteś rzemieślnikiem, przedsiębiorcą lub handlowcem? Prowadzisz biznes w którym przyjmujesz uczniów na praktykę lub chcesz to robić? Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr FABRYKA WIEDZY w Słupsku zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz indywidualnych konsultacji. Miejsce szkolenia: Słupsk. Sam decydujesz kiedy zaczynasz. Koszt kursu 650zł/os. Potrzebujesz uprawnień – dzwoń. KONTAKT TELEFONICZNY PO GODZ. 16.00 pod numerem 888101560, mail: biuro@fabrykawiedzy.slupsk.pl, www.fabrykawiedzy.slupsk.pl 54dni temu
Słupsk
650 PLN
Nowe rozwiązanie w nauce niemieckiego dla dorosłych
Nowe rozwiązanie w nauce niemieckiego dla dorosłych Jeśli nie masz zbyt dużo czasu wolnego, jesteś dorosła i MUSISZ mówić po niemiecku, to czytaj dalej. Uczyłaś się lub uczysz niemieckiego z mniejszym lub większym sukcesem. A może nigdy nie uczyłaś się tego języka? Wybór sposobu i metody nauki jest trudny. Zastanawiasz się którą wybrać? Co jest ważne? Cena, jakość, sposób? Czy masz zdolności językowe? Ja miałam szczęście bo wyjechałam do Niemiec gdzie uczyłam się języka mówionego a później skończyłam germanistykę. Dlatego wiem jak pomóc osobą, które są za granicą lub dopiero jadą do Niemiec, Szwajcarii czy Austrii... Wielu z moich Uczniów dostało tam pracę lub zdało egzamin zawodowy na przykład na kierowcę autobusu. Lubię pomagać, przez dłuższy czas szukałam możliwości, nowych sposobów nauki i to takich tak żeby to Uczeń (nie ważne ile ma lat) był zadowolony i widział konkretne postępy. Prowadzę spotkania indywidualne lub w 2 osobowych grupach bez kamerki i z kamerką. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Oczywiście chętnie pomogę Ci w sprawach technicznych, np. przy założeniu darmowego programu Skype, potrzebnego do bezpłatnych rozmów na odległość. Ze mną możesz umawiać się z zajęć na zajęcia i przekładać je dowolnie, Poprawisz znajomości języka w krótkim czasie – 3 miesiące, Przełamiesz strach przed mówieniem po niemiecku, Zaczniesz mówić gramatycznie. Dla mnie najważniejsze jest to, że widzę jakie postępy robią moi dorośli Uczniowie. Poza tym lubię uczyć i to bardzo pomaga. Napisz do mnie dzisiaj i umów się na zajęcia próbne. Jolanta Mail: jolanta@niemiecki-skype.pl www.niemiecki-skype.pl 575 249 030 PS 1 Nie ryzykuj i korzystaj z 20 minut bezpłatnych zajęć pokazowych. PS 2 Poznaj innych, którzy już uczą się przez Skype. Wejdź na: https://www.facebook.com/pages/Niemiecki-przez-Skype/170128373124894?ref=hl 56dni temu
Polska
 
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Jesteś rzemieślnikiem, przedsiębiorcą lub handlowcem? Prowadzisz biznes w którym przyjmujesz uczniów na praktykę lub chcesz to robić? Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr FABRYKA WIEDZY w Słupsku zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz indywidualnych konsultacji. Miejsce szkolenia: Słupsk. Sam decydujesz kiedy zaczynasz. Koszt kursu 650zł/os. Potrzebujesz uprawnień – dzwoń. KONTAKT TELEFONICZNY PO GODZ. 16.00 pod numerem 888101560, mail: biuro@fabrykawiedzy.slupsk.pl, www.fabrykawiedzy.slupsk.pl 61dni temu
Słupsk
650 PLN

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z "Polityką Prywatności". Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. [x] AKCEPTUJ