SZWACZKA
SZWACZKA Firma Burhens Sp. z o.o., Kawle Górne 33, 83-304 Przodkowo zatrudni szwaczki. Oferujemy: stałe i dobre warunki pracy, umowę o pracę, jedna zmiana, świadczenia socjalne. Zapewniamy dojazd do pracy w Wejherowa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 586940478, 586851274 lub e-mail miroslawa.dominik@burhens.com 0dni temu
Przodkowo
 
  inspektor weterynaryjny Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym . Bezpośredni kontakt z klientem. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Wejście do budynku po pięciu stopniach- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnychnadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwamonitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywnościpobierania próbek do badań kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcegokontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźnisporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli, Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wymagania wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, pozostałe wymagania niezbędne: prawojazdy kat. bprawo wykonywania zawodu w przypadku kandydatów z wykształceniem wyższym weterynaryjnymznajomość przepisów prawa dotyczących IW ( w tym KPA)Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaŻyciorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodukopia prawa jazdy kat.BOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie pochodzi z portalu Jobs.pl. Aplikuj na portalu Jobs.pl 0dni temu
 
  asystent laboratoryjny Warunki pracy praca w siedzibie laboratorium, - praca biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - obsługa monitorów ekranowych, - szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm, - w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa, - brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, - praca z aparaturą i sprzętem analitycznym, praca z odczynnikami chemicznymi. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych techniką klasyczną, spektrofotometryczną, refraktometryczną, elektroforezy, PCR.Nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań.Wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wymagania wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne i pokrewne pozostałe wymagania niezbędne: Samodzielność, inicjatywa, rzetelność.Umiejętność pracy w zespole.Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.Umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnymznajomość techniki PCRkomunikatywność Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówzaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaWymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20. Ogłoszenie pochodzi z portalu Jobs.pl. Aplikuj na portalu Jobs.pl 0dni temu
 
Opiekunka i opiekun osób starszych w Anglii
Opiekunka i opiekun osób starszych w Anglii Cekal jest agencją pośrednictwa pracy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zajmuję się rekrutacją opiekunek osób starszych, opiekunek do dzieci ( programy edukacyjne au pair) i pielęgniarek do pracy w całej Wielkiej Brytanii. Jesteśmy legalnym biurem pośrednictwa pracy o Company Number: 8321774. Cekal w przeciwieństwie do pozostałych polskich biur ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii oraz współpracuję jedynie z najlepszymi firmami z branży. Posiadamy tzw. fundusz SOS dzięki któremu jesteśmy w stanie pomóc kandydatowi w przypadku nagłych niespodziewanych sytuacji. Ponieważ jesteśmy w Anglii kandydat może czuć się zupełnie bezpiecznie już od pierwszych dni pobytu u pracodawcy. Prowadzimy stałą rekrutację na stanowiska: Opiekunki i opiekunowie osób starszych Anglia LIVE IN CARE - opiekunka z zamieszkaniem czyli opieka w domu podopiecznego przez okres 4-6 tyg z przerwami 1-2 tyg. Wynagrodzenie: 400-450 GBP na tydzień COMMUNITY CARE - czyli opiekunka środowiskowa to praca która polega na odwiedzaniu podopiecznych przy użyciu służbowego auta i pomocy w czynnościach jak ubieranie się, mycie, przygotowaniu posiłków itd. Wynagrodzenie od 7,50 GBP/h do 10 GBP/h + służbowe auto CARE ASSISTANT - czyli opieka nad seniorami w domach opieki. Posiadamy oferty w całym UK. Wynagrodzenie 7,20 GBP/h Zapewnione tanie zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych lub darmowe (live-in care) Jeżeli znasz komunikatywnie j. angielski skontaktuj się z nami - praca od zaraz ! Gotowość do wyjazdu na min. 6 miesięcy ! Kandydat musi posiadać ważny paszport lub prawo jazdy w celu uzyskania brytyjskiego zaświadczenia o niekaralności. Jest to warunek konieczny. Wyślij swoje CV w języku polskim na praca(malpa)cekal.pl w tytule Opieka. Nasz przedstawiciel w Polsce: Ewa Cieślak +48 605 867 176 Prosimy o sprawdzanie skrzynki SPAM Skype- cekalpraca 1dni temu
Anglia
10000 PLN
Opiekunka Osób Starszych w Niemczech
Opiekunka Osób Starszych w Niemczech Obowiązki •  proste prace domowe (gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów) •  opieka pielęgnacyjna i aktywizacyjna (pomoc w codziennych czynnościach, troska o powierzoną osobę, o jej dobre samopoczucie) Wymagania •  minimum komunikatywna znajomość języka niemieckiego •  doświadczenie w opiece nad osobą chorą lub w podeszłym wieku •  przyjazne i pogodne usposobienie, cierpliwość oraz życzliwość wobec podopiecznych •  dobry stan zdrowia •  mile widziane czynne prawo jazdy kat B Wybranym kandydatom oferujemy •  legalne zatrudnienie, •  atrakcyjne miesięczne wynagrodzenie: do 1300 Euro/netto (zależne od znajomości języka niemieckiego i kwalifikacji opiekunki) •  zapewnione nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie i transport •  ofertę pracy dostosowaną do kwalifikacji i indywidualnych oczekiwań kandydatki •  elastyczne terminy i zasady wyjazdów •  opłacamy składki ZUS od prognozowanej średniej krajowej ( od ponad 4 tys zł brutto) •  dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC •  jedna czytelna umowa W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 (Zieleniak) Tel.: 666 826 907 Email: n.kupecka@interkadra.pl Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.opiekunki.interkadra.pl 1dni temu
Gdańsk
 
Poszukiwany Lektor Języka Niemieckiego
Poszukiwany Lektor Języka Niemieckiego Jesteś osobą kontaktową, znającą język niemiecki i chciałbyś spróbować swoich sił w szkoleniu osób wyjeżdżających za granicę w charakterze opiekunów osób starszych? Jeśli tak, to jesteś idealnym kandydatem, aby podjąć współpracę z firmą InterKadra! Poszukujemy osób zaangażowanych, dynamicznych oraz znających język niemiecki. W zamian oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w pracy lektora i wykorzystania zdolności językowych w codziennej pracy. Siedziba firmy mieści się w województwie pomorskim- Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1 p. 910, 9 piętro (budynek Zieleniaka) Zadania: przygotowanie językowe Pan/Panów niemających styczności z językiem niemieckim i chętnych do wyjazdu za granicę w charakterze opiekunki/opiekuna osób starszych w Niemczech, planowana ilość godzin 2/3 razy w tygodniu przez okres 2/3 miesięcy Wymagania: Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego Mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystywaniem języka niemieckiego Wysokie zdolności interpersonalne, cierpliwość, umiejętność tłumaczenia Korzyści: Współpraca z jedną z największych firm w swojej branży Możliwości rozwoju. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: n.kupecka@interkadra.pl lub pod numerem tel. 666-826-907. 1dni temu
Gdańsk
 
Opiekunka Osób Starszych w Niemczech
Opiekunka Osób Starszych w Niemczech Obowiązki •  proste prace domowe (gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów) •  opieka pielęgnacyjna i aktywizacyjna (pomoc w codziennych czynnościach, troska o powierzoną osobę, o jej dobre samopoczucie) Wymagania •  minimum komunikatywna znajomość języka niemieckiego •  doświadczenie w opiece nad osobą chorą lub w podeszłym wieku •  przyjazne i pogodne usposobienie, cierpliwość oraz życzliwość wobec podopiecznych •  dobry stan zdrowia •  mile widziane czynne prawo jazdy kat B Wybranym kandydatom oferujemy •  legalne zatrudnienie, •  atrakcyjne miesięczne wynagrodzenie: do 1300 Euro/netto (zależne od znajomości języka niemieckiego i kwalifikacji opiekunki) •  zapewnione nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie i transport •  ofertę pracy dostosowaną do kwalifikacji i indywidualnych oczekiwań kandydatki •  elastyczne terminy i zasady wyjazdów •  opłacamy składki ZUS od prognozowanej średniej krajowej ( od ponad 4 tys zł brutto) •  dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC •  jedna czytelna umowa W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 (Zieleniak) Tel.: 666 826 907 Email: n.kupecka@interkadra.pl Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.opiekunki.interkadra.pl 1dni temu
Gdańsk
 
Mobilne małżeństwo do opieki - wyższe wynagrodzenie
Mobilne małżeństwo do opieki - wyższe wynagrodzenie Mobilne małżeństwo do opieki - wyższe wynagrodzenie. Miejsce pracy:Trier Zadania opiekuna: Pomoc w kąpieli i  higienie codziennej. Pani sama korzysta z toalety, potrzebuje pomocy przy ubieraniu. Pan porusza się za pomocą balkonika. Nie ma opieki nocnej. Dodatkowo: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, pranie, prasowanie, robienie zakupów. Małżeństwo mieszka w domu jednorodzinnym z ogrodem. Do dyspozycji opiekunki jest pokój, łazienka, TV, internet. Oferujemy: - Legalne i bezpieczne zatrudnienie - Opłacone składki ZUS od prognozowanej średniej krajowej (ponad 4tyś zł brutto!) - Wynagrodzenie do 1300euro netto miesięcznie - Zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie - Organizujemy i opłacamy dojazd do i z Niemiec - dodatkowe ubezpieczenie NW i OC - 1 czytelna umowa - bonus dla osób z czynnym prawem jazdy - bonus „Opiekun/ka miesiąca” Wymagania: - komunikatywna znajomość języka niemieckiego, - doświadczenie w opiece nad osobą chorą lub w podeszłym wieku, - mile widziane referencje. - mile widziane prawo jazdy 1dni temu
Gdańsk
5000 PLN
TARGI PRACY z InterKadrą w Gdańsku! Data: 24.03.2017
TARGI PRACY z InterKadrą w Gdańsku! Data: 24.03.2017 TARGI PRACY z InterKadrą w Gdańsku! Data: 24.03.2017 Miejsce: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku ul. Pelplińska 7 od godz. 11 Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję porozmawiać i omówić: • Charakter pracy Opiekuna Osób Starszych w Niemczech, • Wymagania na tym stanowisku • Korzyści płynące z legalnej pracy za granicą ZAPRASZA: Natalia Kupecka – Konsultant ds. Rekrutacji Do zobaczenia! WYBIERZ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ ! 1dni temu
Gdańsk
 
Opiekunka Osób Starszych w Niemczech
Opiekunka Osób Starszych w Niemczech InterKadra jest działającą na rynku europejskim renomowaną Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną na podstawie Certyfikatu Ministra Gospodarki i Pracy do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372. Jesteśmy jedną z największych polskich agencji świadczących usługi opiekuńcze i pielęgniarskie na rzecz klientów indywidualnych w Niemczech. Sympatyczna seniorka z demencją 78-letnia pani z demencją poszukuje opiekunki z doświadczeniem. Pani cierpi na demencję, która powoduje u niej zapominanie o bieżących sprawach. Wymaga dużo cierpliwości oraz wyrozumiałości. Zadania Opiekunki: proste prace domowe, takie jak: przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, pranie, sprzątanie, a także asekurowanie na schodach, spacery z podopieczną, opieka pielęgnacyjna, mycie włosów, czesanie, towarzyszenie w wizytach u lekarza, pilnowanie pór przyjmowania leków. Wymagania: • komunikatywna znajomość języka niemieckiego, • doświadczenie w opiece nad osobą chorą lub w podeszłym wieku, • mile widziane prawo jazdy, • dobry stan zdrowia, • życzliwość oraz cierpliwość wobec podopiecznych. Oferujemy: • legalne i bezpieczne zatrudnienie (druk A1) • składki odprowadzone od prognozowanej średniej krajowej (ok. 4000 zł brutto!) • gwarantujemy zakwaterowanie, wyżywienie, • zapewniamy wsparcie oraz pomoc ze strony naszego zespołu, • pokrywamy koszty podróży w obie strony. • organizujemy szkolenia dla naszych pracowników W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 Tel.: 666 826 907 Email: n.kupecka@interkadra.pl Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.opiekunki.interkadra.pl 1dni temu
Gdańsk
 
Opiekun/ka dla Pani Marie, Leverkusen
Opiekun/ka dla Pani Marie, Leverkusen Opiekun/ka dla Pani Marie, Leverkusen Miejsce pracy:Leverkusen, Niemcy Pani Marie ma 80 lat. Cierpi na depresję, ma problemy z poruszeniem się oraz nie dosłyszy. Wymaga dużej cierpliwości oraz wyrozumiałości. Zadania : gotowanie, sprzątanie, pranie, robienie zakupów, a także rozmowy oraz spacery z podopieczną, pilnowanie pór przyjmowania leków oraz wizyt lekarskich. Wymagania: dobra znajomość języka niemieckiego, doświadczenie w opiece nad osobą chorą lub w podeszłym wieku, prawo jazdy, dobry stan zdrowia, życzliwość oraz cierpliwość wobec podopiecznych. Oferujemy: legalne i bezpieczne zatrudnienie (druk A1), składki odprowadzone od prognozowanej średniej krajowej (ponad 4000 zł brutto!), Wynagrodzenie nawet do 1300 EUR netto! Podpisanie jednej czytelnej umowy, dodatkowe ubezpieczenie NW i OC, pracę dostosowaną do predyspozycji i oczekiwań kandydatki, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, pokrycie kosztów podróży w obie strony, opiekę i wsparcie naszego zespołu. 1dni temu
Gdańsk
 
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH Jeśli: posiadasz doświadczenie w opiece nad os. starszą, chorą bądź niepełnosprawną; wiesz jak objawia się choroba Alzheimera lub demencja; wiesz jak zaopiekować się os. leżącą lub mającą problemy z poruszaniem Nie czekaj – zgłoś się już dziś! Zapraszamy na 3-miesięczny intensywny kurs języka niemieckiego, dzięki któremu zaczniesz komunikować się na poziomie umożliwiającym pracę w Niemczech jako opiekun/ka osoby starszej. W cenie kursu gwarantujemy: zajęcia 3 razy w tygodniu opiekę lektora materiały niezbędne do nauki Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Natalia Kupecka tel.: 666 826 907 / 58 307 45 33 mail: n.kupecka@interkadra.pl *Planowane rozpoczęcie zajęć: marzec 2017. 1dni temu
Gdańsk
 
Oferta opieki nad Panią Helene. PRACA W NIEMCZECH.
Oferta opieki nad Panią Helene. PRACA W NIEMCZECH. Oferta opieki nad Panią Helene Pani Helene przebyła 2 lata temu udar. Następstwem jest niedowład lewostronny. Seniorka porusza się na wózku inwalidzkim, potrzebuje pomocy przy wstawaniu z łóżka na wózek. Dwa razy w tygodniu należy ją zawozić na zabiegi rehabilitacyjne. Zadania : gotowanie, sprzątanie, pranie, robienie zakupów, a także rozmowy oraz spacery z podopieczną, pilnowanie pór przyjmowania leków oraz wizyt lekarskich. Wymagania: komunikatywna znajomość języka niemieckiego, czynne prawo jazdy, doświadczenie w opiece nad osobą chorą lub w podeszłym wieku, przyjazne i pogodne usposobienie, cierpliwość oraz życzliwość wobec podopiecznych, dobry stan zdrowia, mile widziane referencje. Oferujemy: legalne i bezpieczne zatrudnienie (druk A1), składki odprowadzone od prognozowanej średniej krajowej (ponad 4000 zł brutto!), Podpisanie jednej czytelnej umowy, dodatkowe ubezpieczenie NW i OC, pracę dostosowaną do predyspozycji i oczekiwań kandydatki, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, pokrycie kosztów podróży w obie strony, opiekę i wsparcie naszego zespołu. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 (Zieleniak) Tel.: 666 826 907 Email: n.kupecka@interkadra.pl Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.opiekunki.interkadra.pl 1dni temu
Gdańsk
 
  MURARZE MURARZE Oferta: - 9,5-10 euro netto/godz - zakwaterowanie zapewnia pracodawca - praca na terenie Niemiec w okolicach Lipska - możliwość dłuższej współpracy - praca od zaraz Wymagania: - doświadczenie na stanowisku murarz Obowiązki: - prace murarskie przy renowacji ratusza Prosimy wysyłać CV na maila na adres e-mail: info@gc-globalcenter.com bądź dzwonić pod numer tel. 781-707-017 1dni temu
 
Opiekunka Osób Starszych w Niemczech
Opiekunka Osób Starszych w Niemczech InterKadra jest działającą na rynku europejskim renomowaną Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną na podstawie Certyfikatu Ministra Gospodarki i Pracy do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372. Jesteśmy jedną z największych polskich agencji świadczących usługi opiekuńcze i pielęgniarskie na rzecz klientów indywidualnych w Niemczech. Opiekunka Osób Starszych w Niemczech Obowiązki •  proste prace domowe (gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów) •  opieka pielęgnacyjna i aktywizacyjna (pomoc w codziennych czynnościach, troska o powierzoną osobę, o jej dobre samopoczucie) Wymagania •  minimum komunikatywna znajomość języka niemieckiego •  doświadczenie w opiece nad osobą chorą lub w podeszłym wieku •  przyjazne i pogodne usposobienie, cierpliwość oraz życzliwość wobec podopiecznych •  dobry stan zdrowia •  mile widziane czynne prawo jazdy kat B Wybranym kandydatom oferujemy •  legalne zatrudnienie, •  atrakcyjne miesięczne wynagrodzenie: do 1300 Euro/netto (zależne od znajomości języka niemieckiego i kwalifikacji opiekunki) •  zapewnione nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie i transport •  ofertę pracy dostosowaną do kwalifikacji i indywidualnych oczekiwań kandydatki •  elastyczne terminy i zasady wyjazdów •  opłacamy składki ZUS od prognozowanej średniej krajowej ( od ponad 4 tys zł brutto) •  dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC •  jedna czytelna umowa W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 (Zieleniak) Tel.: 666 826 907 Email: n.kupecka@interkadra.pl Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.opiekunki.interkadra.pl 1dni temu
Gdańsk
 
  Gdańsk PRACOWNIK MAGAZYNOWY (WYSOKI SKŁAD) Raben Logistics Polska Sp. z o.oJeśli spełniasz następujące wymagania: Masz uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem elektrycznym (wysoki skład) Posiadasz doświadczenie w pracy w magazynie (wysoki skład) Wykazujesz się wysokim zaangażowaniem w realizacji zadań (lubisz, to co robisz) Posiadasz książeczkę SANEPID – mile widziane W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz jasny system premiowy Benefity, dzięki którym życie jest przyjemniejsze (karta Multisport, karnety do kina, bony świąteczne, wyprawka szkolna, dofinansowanie do wypoczynku) Pracę w dużej, międzynarodowej Grupie Spółek,  w zgranym zespole, w przyjaznej atmosferze Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Pracownik techniczny (m/k) w wypożyczalni samochodów Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Grafik w E-commerce Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:   WYMAGANIA: Preferowane wykształcenie kierunkowe, np. grafika. Znajomość programów graficznych, np. Adobe Photoshop, Znajomość zagadnień dot. reklamy online (m.in. przygotowanie bannerów graficznych). OFERUJEMY: Dużą samodzielność, Umowę o pracę, Atrakcyjny systemem premiowy, Pakiet benefitów, Przyjazną atmosferę pracy, Świadczenia dodatkowe (współfinansujemy pakiet medyczny oraz kartę Multisport), Kupony zniżkowe do naszych sklepów, rozbudowaną platformę szkoleniową, ubezpieczenie grupowe. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Pracownik magazynowy (m/k) Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Pruszcz Gdański Kierownik ds. dystrybucji zagranicznej Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:  Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk INŻYNIER PROCESU MONTAŻOWEGO MERIT Automotive Electronics. The worldwide Group Merit (previously being part of Delphi) has started to operate January 2017 and fully continue research, design, production and sale (for OEM and Aftermarket) of automotive mechatronics products which includes: 1. Column switches; 2. Switch modules; 3. Simple switches. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Specjalista ds. spedycji Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko: WYMAGANIA: 2-letniego praktycznego doświadczenia w obszarze spedycji, Umiejętności doskonalenia procesów, zdolności analitycznego myślenia, Wiedzy z zakresu rynku TSL, Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: transport, logistyka), Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. OFERUJEMY: Zatrudnienie w stabilnej i szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku środkowo-europejskim, Możliwość współudziału w budowaniu nowych procesów firmy, Ciekawą pracę w zespole nastawionym na osiąganie celów, Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym oraz świadczenia dodatkowe, Partnerskie podejście w relacji pracodawca-pracownik. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk INŻYNIER PROCESU STM MERIT Automotive Electronics. The worldwide Group Merit (previously being part of Delphi) has started to operate January 2017 and fully continue research, design, production and sale (for OEM and Aftermarket) of automotive mechatronics products which includes: 1. Column switches; 2. Switch modules; 3. Simple switches. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Cedry Małe Nauczyciel matematyki   Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju  jest jedną z czołowych firm szkoleniowych w Polsce prowadzącą szkolenia dla JST, MOPS, GOPS oraz szkolenia zamknięte na zlecenie klientów komercyjnych. Skutecznie wnioskujemy o Fundusze Europejskie. Wyróżnia nas wiedza branżowa, szybkość i jakość działania oraz profesjonalne podejście do pracy. Skupiamy się na oczekiwaniach szkoleniowo-doradczych naszych klientów pragnących pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe.  Wymagania: Nauczyciel o minimalnym stopniu awansu zawodowego na poziomie nauczyciela stażysty. 10 misięczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki.  Oferujemy: Współpracę w oparciu o umowę cywilno - prawną. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Cedry Małe Nauczyciel języka angielskiego  Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju  jest jedną z czołowych firm szkoleniowych w Polsce prowadzącą szkolenia dla JST, MOPS, GOPS oraz szkolenia zamknięte na zlecenie klientów komercyjnych. Skutecznie wnioskujemy o Fundusze Europejskie. Wyróżnia nas wiedza branżowa, szybkość i jakość działania oraz profesjonalne podejście do pracy. Skupiamy się na oczekiwaniach szkoleniowo-doradczych naszych klientów pragnących pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe. Wymagania: Nauczyciel o minimalnym stopniu awansu zawodowego na poziomie nauczyciela stażysty. 10 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego. Oferujemy: Współpracę w oparciu o umowę cywilno - prawną. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Cedry Małe Nauczyciel przyrody   Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju  jest jedną z czołowych firm szkoleniowych w Polsce prowadzącą szkolenia dla JST, MOPS, GOPS oraz szkolenia zamknięte na zlecenie klientów komercyjnych. Skutecznie wnioskujemy o Fundusze Europejskie. Wyróżnia nas wiedza branżowa, szybkość i jakość działania oraz profesjonalne podejście do pracy. Skupiamy się na oczekiwaniach szkoleniowo-doradczych naszych klientów pragnących pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe.  Wymagania: Nauczyciel o minimalnym stopniu awansu zawodowego na poziomie nauczyciela stażysty. 10 misięczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przyrodniczych.  Oferujemy: Współpracę w oparciu o umowę cywilno - prawną. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Cedry Małe Logopeda   Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju  jest jedną z czołowych firm szkoleniowych w Polsce prowadzącą szkolenia dla JST, MOPS, GOPS oraz szkolenia zamknięte na zlecenie klientów komercyjnych. Skutecznie wnioskujemy o Fundusze Europejskie. Wyróżnia nas wiedza branżowa, szybkość i jakość działania oraz profesjonalne podejście do pracy. Skupiamy się na oczekiwaniach szkoleniowo-doradczych naszych klientów pragnących pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe.  Wymagania: Nauczyciel o minimalnym stopniu awansu zawodowego na poziomie nauczyciela stażysty. 10 misięczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych.  Oferujemy: Współpracę w oparciu o umowę cywilno - prawną. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Puck Fakturzysta-Kasjer-Magazynier Idealny Kandydat powinien: Być komunikatywny i zmotywowany do pracy, Charakteryzować się sumiennością i zaangażowaniem w wykonywane zadania, Posiadać książeczkę sanepid, Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Na tym stanowisku zapewniamy: Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Szkolenie wdrożeniowe, Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu, Przyjazną atmosferę pracy, Bogaty pakiet socjalny: bony i paczki świąteczne, dofinansowanie do kolonii dla dzieci pracowników, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, kart sportowych i prywatnej opieki zdrowotnej, Zawsze wolne niedziele, Pracę tylko na dwie zmiany w godzinach 6.00-14.00 oraz 9.00-17.00. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Senior Front End Developer Lobo HR jest agencją rekrutacyjną (nr 7502), która dostarcza swoim Klientom najlepszych pracowników. Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi.Dla naszego Klienta - jednej z największych firm branży turystycznej, poszukujemy mocno doświadczonej osoby na stanowisko: Senior Front End Developer Wymagania:- Minimum 3 -4 lata doświadczenia w programowaniu aplikacji internetowych - z użyciem języków front endowych- Bardzo dobra znajomość języka JavaScript, HTML5 oraz frameworków: React, Node.js- Doświadczenie z RESTful web API- Swobodne poruszanie się w systemie kontroli wersji GIT- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją- Mile widziane:• Znajomość frameworków JavaScript: jQuery, AngularJS• Doświadczenie w zarządzaniu kilku osobowym zespołem programistów Zadania:- Rozwijanie jednej z największych w Polsce platform e- turystycznych (Strony o bardzo dużym obciążeniu - do 2000 użytkowników na minutę) Firma oferuje:- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę B2B, Umowę o pracę lub umowę zlecenie- Pracę na ciekawymi i złożonymi pod względem technologicznym projektami- Realną szansę na awans oraz rozwój zawodowy- Pakiet szkoleń- Liczne Benefity - karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe- Bardzo sympatyczną atmosferę, w gronie, młodych ambitnych ludzi – bez sztywnej hierarchii- Pracę w centrum miasta Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Senior PHP Developer Lobo HR jest agencją rekrutacyjną (nr 7502), która dostarcza swoim Klientom najlepszych pracowników. Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi.Dla naszego Klienta - jednej z największych firm branży turystycznej, poszukujemy mocno doświadczonej osoby na stanowisko: Senior PHP Developer Wymagania:- Minimum 5 lat doświadczenia w programowaniu z użyciem języka PHP lub Python- Bardzo dobra znajomość jednego z frameworków PHP (Laravel, Zend, Cake)- Znajomość baz danych: mySQL, PostgreSQL, NoSQL- Swobodne poruszanie się w systemie kontroli wersji GIT- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną- Mile widziane:• Znajomość języków Front End: JavaScript, HTML 5• Doświadczenie w zarządzaniu kilku osobowym zespołem programistów Zadania:- Rozwijanie jednej z największych w Polsce platform e- turystycznych (Strony o bardzo dużym obciążeniu - do 2000 użytkowników na minutę) Firma oferuje:- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę B2B, Umowę o pracę lub umowę zlecenie- Pracę na ciekawymi i złożonymi pod względem technologicznym projektami- Realną szansę na awans oraz rozwój zawodowy- Pakiet szkoleń- Liczne Benefity - karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe- Bardzo sympatyczną atmosferę, w gronie, młodych ambitnych ludzi – bez sztywnej hierarchii- Pracę w centrum miasta Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Senior Sourcing Specialist State Street Corporation: Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success. Our promise to maintain an environment where every employee feels valued and able to meet their full potential infuses our company values. It’s also part of our commitment to inclusion, development and engagement, and corporate social responsibility. You’ll have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you. Join us. At the moment we are looking for candidates for Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Implementation Specialist, Senior Associate State Street Corporation: Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success. Our promise to maintain an environment where every employee feels valued and able to meet their full potential infuses our company values. It’s also part of our commitment to inclusion, development and engagement, and corporate social responsibility. You’ll have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you. Join us. At the moment we are looking for candidates for Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Koordynator ds. Inwestycji Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko: WYMAGANIA: wykształcenie wyższe - preferowane skończone studia o profilu technicznym, znajomość języka rosyjskiego/ukraińskiego na poziomie swobodnej komunikacji, język angielski będzie dodatkowym atutem, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, gotowość do częstych podróży służbowych, zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość, umiejętności pracy w zespole, sumienności oraz samodzielności, umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość pakietu MS Office, ( Excel ) prawo jazdy kat. B OFERUJEMY: stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku odzieżowym, atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym oraz świadczenia dodatkowe, ciekawą pracę w dynamicznym zespole, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Kierownik Projektu Budimex Nieruchomości to spółka należąca do grupy Budimex SA – największej firmy w branży budowlanej w Polsce. To spółka, która w dużej mierze wyznacza nowe trendy w budownictwie mieszkaniowym  i wskazuje kierunki rozwoju w branży. Ambitne projekty, nowoczesne i dynamiczne rozwiązania, powstające w atmosferze współpracy i zaufania to właśnie Budimex Nieruchomości. Do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku przy realizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wykształcenia wyższego z zakresu budownictwa, posiadania uprawnień budowlanych, znajomości prawa budowlanego oraz procesów realizacji inwestycji, umiejętności prowadzenia negocjacji, komunikatywności i umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój w strukturze naszej organizacji, opiekę medyczną w prywatnych placówkach medycznych oraz bogaty pakiet socjalny (ubezpieczenie na życie, karnet na zajęcia rekreacyjno-sportowe), pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Kupiec mody Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko: WYMAGANIA: Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz zainteresowanie modą i branżą odzieżową, Wysokie, poparte sukcesami umiejętności negocjacyjno – handlowe, Wykształcenie wyższe, Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, Dobra organizacja i umiejętność pracy w zespole, Kreatywność i doskonałe umiejętności analityczne. OFERUJEMY: Stabilne miejsce zatrudnienia w międzynarodowym środowisku pracy. Wyjazdy zagraniczne w ramach spotkań z dostawcami, targów branżowych, shoppingów i innych wydarzeń. Odpowiedzialną pracę i samodzielność w podejmowaniu decyzji (zarządzanie budżetem, wybór dostawców, materiałów itp.). Współpracę z grupą projektantów, technologów. Realne możliwości poszerzanie swoich kompetencji oraz awansu. Pracę w młodym, kreatywnym zespole. Umowę o pracę. Pakiet relokacyjny. Świadczenia dodatkowe (współfinansujemy pakiet medyczny oraz kartę Multisport), Kupony zniżkowe do naszych sklepów, rozbudowaną platformę szkoleniową, ubezpieczenie grupowe. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Pruszcz Gdański Fakturzysta-Kasjer-Magazynier Idealny Kandydat powinien: Być komunikatywny i zmotywowany do pracy, Charakteryzować się sumiennością i zaangażowaniem w wykonywane zadania, Posiadać książeczkę sanepid, Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Na tym stanowisku zapewniamy: Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Szkolenie wdrożeniowe, Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu, Przyjazną atmosferę pracy, Bogaty pakiet socjalny: bony i paczki świąteczne, dofinansowanie do kolonii dla dzieci pracowników, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, kart sportowych i prywatnej opieki zdrowotnej, Zawsze wolne niedziele, Pracę tylko na dwie zmiany w godzinach 7.00-15.00 oraz 9.30-17.30. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Wejherowo Trener z zakresu nauczania metodą eksperymentu dla nauczycieli  Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju  jest jedną z czołowych firm szkoleniowych w Polsce prowadzącą szkolenia dla JST, MOPS, GOPS oraz szkolenia zamknięte na zlecenie klientów komercyjnych. Skutecznie wnioskujemy o Fundusze Europejskie. Wyróżnia nas wiedza branżowa, szybkość i jakość działania oraz profesjonalne podejście do pracy. Skupiamy się na oczekiwaniach szkoleniowo-doradczych naszych klientów pragnących pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe. Wymagania: minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie metody eksperymentu LUB minimum 100 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie metody eksperymentu Oferujemy: Współprace w oparciu o umowę cywilno - prawną. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Mobilny doradca- kasjer (Ekipa Wsparcia) Jeśli jesteś osobą dyspozycyjną i gotową do częstych wyjazdów służbowych to czekamy na Ciebie. Oczekujemy: wykształcenie wyższe lub status studenta ostatnich lat mile widziana wiedza z zakresu produktów bankowych dedykowanych dla klienta indywidualnego doświadczenie w obsłudze gotówkowej klientów będzie dodatkowym atutem dobra organizacja pracy, konsekwencja i dynamizm w działaniu samodzielność i silna motywacja do pracy umiejętność pracy w zespole umiejętność sprawnego poruszania się w środowisku Windows (obsługa MS Office na poziomie minimum dobrym) oraz korzystania z Internet prawo jazdy kat B (mile widziane) Na stanowisku oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w renomowanej instytucji finansowej bogaty pakiet benefitów dostęp do wewnętrznego rynku pracy Jeśli jesteś zainteresowany niniejszą ofertą, prześlij CV korzystając z przycisku „Aplikuj” poniżej. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdynia Magazynier Exact Systems S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży Sorting & Rework. Istniejemy na rynku od 2004r. i jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań jakościowych dla branży motoryzacyjnej, producentów sprzętu AGD i przemysłu elektronicznego na terenie Polski, Rosji, Niemiec, Czech, Słowacji, Rumunii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Holandii, oraz Chin. Naszymi Klientami w Polsce są wiodące koncerny przemysłowe, na terenie których każdego dnia realizuje zlecenia ponad 4.000 Kontrolerów Jakości Exact Systems S.A. Więcej informacji o firmie znajdą Państwo na: www.exactsystems.pl W związku z dynamicznym rozwojem obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:Wymagania: dyspozycyjność uczciwość, odpowiedzialność, sumienność samodzielność w działaniu umiejętność pracy pod presją czasu gotowość do pracy w systemie 2 zmianowym umiejętność działania wg procedury mile widziane uprawnienia na obsługę wózków widłowych Oferta: umowa zlecenie atrakcyjne stawki godzinowe praca w stabilnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku pracę w młodym dynamicznym zespole możliwość zdobycia doświadczenia na terenie Klientów firmy (międzynarodowe korporacje będące liderami w swoich obszarach działania) Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Asystent/ka działu logistyki e-commerce Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko: WYMAGANIA: Bardzo dobra znajomość Excel, Komunikatywność, Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym, Bardzo dobra umiejętność organizacji własnej pracy. OFERUJEMY: Stabilne miejsce zatrudnienia w międzynarodowym środowisku pracy, Realne możliwości poszerzanie swoich kompetencji oraz awansu, Pracę w młodym, kreatywnym zespole, Umowę o pracę, Świadczenia dodatkowe (współfinansujemy pakiet medyczny oraz kartę Multisport), Kupony zniżkowe do naszych sklepów, rozbudowaną platformę szkoleniową, ubezpieczenie grupowe. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Kierownik Projektów IT Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:WYMAGANIA: Wykształcenia wyższego z obszaru zarządzania, IT lub ekonomii, Minimum 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu projektów, Znajomość zagadnień z obszaru analizy wymagań i dostarczania zintegrowanych systemów informatycznych, Wysokie zdolności interpersonalne, komunikacyjne i prezentacyjne, Skrupulatność i dokładność, Umiejętność pracy w zmieniających się okolicznościach, Samodzielności w działaniu i nastawienia na realizację celów, Komunikatywnej znajomości języka angielskiego (B2). OFERUJEMY: Perspektywę rozwoju w zakresie najnowszych rozwiązań i narzędzi, Udział w ciekawych projektach wykraczających poza standardowe strony internetowe, Zespół, w którym panuje kultura dzielenia się wiedzą, Atrakcyjny systemem premiowy, Pakiet benefitów - współfinansowana opieka medyczna, karta multisport i ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych cenach,  Kupony zniżkowe do naszych sklepów. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Kwidzyn, Tczew, Starogard Gdański Inżynier elektronik (m/k) Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Kwidzyn, Tczew, Starogard Gdański Inżynier procesu (m/k) Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Kwidzyn, Tczew, Starogard Gdański Inżynier jakości (m/k) Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Pracownik techniczny parku samochodowego (m/k) Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Scrum Product Owner Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:WYMAGANIA: Wykształcenie wyższe, Zdolności analityczne, umiejętność trafnego wyciągania wniosków oraz znajdowania adekwatnych rozwiązań, Doświadczenie w projektach związanych z Mobile w obszarze e-commerce, Wysokie kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole, Odpowiedzialność i zaangażowanie Samodzielność w działaniu i nastawienie na cele, Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Mile widziane: Doświadczenie przy wdrożeniach i rozwoju systemów IT Doświadczenie w dziale rozwoju oprogramowania Znajomość systemu ticketowego JIRA. OFERUJEMY: Dużą samodzielność, Elastyczne formy współpracy: umowa o pracę lub kontrakt B2B, Atrakcyjny systemem premiowy, Pakiet benefitów, Finansowanie zdanych certyfikatów. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Senior Scrum Master / Agile Coach Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:WYMAGANIA: 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Scrum Mastera lub równoważnym, 3 lata doświadczenia w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem, Doświadczenie w dziale rozwoju oprogramowania, Znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami AGILE w tym SCRUM, Wysokie kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole, Znajomość narzędzi do zarządzania pracą grupową, Dobra znajomość j. angielskiego. Mile widziane: Certyfikacja Scrum Master, Znajomość systemu ticketowego JIRA. OFERUJEMY: Dużą samodzielność, Elastyczne formy współpracy: umowa o pracę lub kontrakt B2B, Atrakcyjny systemem premiowy, Pakiet benefitów, Finansowanie zdanych certyfikatów, Przyjazną atmosferę pracy, Świadczenia dodatkowe (współfinansujemy pakiet medyczny oraz kartę Multisport), Kupony zniżkowe do naszych sklepów, rozbudowaną platformę szkoleniową, ubezpieczenie grupowe. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Tester Systemów Internetowych Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:WYMAGANIA: Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów - preferowane kierunki ścisłe, szczególnie informatyka, Skrupulatność i dokładność w przeprowadzaniu testów manualnych, Wnikliwe analizowanie problemów oraz zgłaszanie defektów, Podstawowa znajomość co najmniej 1 technologii: HTML, JAVA, PHP, Python, Znajomość języka angielskiego, Dokładność, systematyczność oraz samodzielność wykonywanych zadań. OFERUJEMY: Realny wpływ na wygląd i działanie stron marek Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Perspektywę rozwoju w zakresie najnowszych rozwiązań i narzędzi, Udział w ciekawych projektach wykraczających poza standardowe strony internetowe, Zespół, w którym panuje kultura dzielenia się wiedzą, Elastyczne formy współpracy: umowa o pracę lub kontrakt B2B, Atrakcyjny systemem premiowy, Pakiet benefitów, Finansowanie zdanych certyfikatów. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdańsk Project Manager Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:WYMAGANIA: Wykształcenie wyższe, 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami (szczególnie informatyczne i e-commerce), Umiejętność tworzenia szczegółowych planów, harmonogramów i szacunków, Znajomość metodyk kaskadowych i agile, Wysokie kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,, Chęć poznawania nowych obszarów biznesowych, Samodzielność w działaniu i nastawienie na cele, Dobra znajomość języka angielskiego. Mile widziane: Praktyczna znajomość technik zwinnych i ich praktycznego wykorzystania, Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektem, Znajomość branży i narzędzi e-commerce. OFERUJEMY: Dużą samodzielność, Elastyczne formy współpracy: umowa o pracę lub kontrakt B2B, Atrakcyjny systemem premiowy, Pakiet benefitów, Finansowanie zdanych certyfikatów, Przyjazną atmosferę pracy, Świadczenia dodatkowe (współfinansujemy pakiet medyczny oraz kartę Multisport), Kupony zniżkowe do naszych sklepów, rozbudowaną platformę szkoleniową, ubezpieczenie grupowe. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 
  Gdynia SPRZEDAWCA W SALONIE CROPP Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder. Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach sprzedaży tworzymy miejsca pracy dla ponad 20 tys. osób. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:WYMAGANIA: otwartości na kontakt z klientem; szybkości działania; zaangażowania i otwartości na zmiany; wykształcenia minimum średniego; doświadczenia w obsłudze klienta (mile widziane). OFERUJEMY: stabilne zatrudnienie; zakupy na preferencyjnych warunkach; możliwość rozwoju zawodowego; grafik dostosowany do potrzeb pracownika; niebanalną atmosferę i pracę w dynamicznym zespole. Ogłoszenie pochodzi z portalu GazetaPraca. 1dni temu
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z "Polityką Prywatności". Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. [x] AKCEPTUJ