26.04.2018 14:30 10 mike/Wejherowo.pl

Zatwierdzono 22 projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Zdjęcie ilustracyjne/archiwum

Zakup drona do lokalizacji źródeł zanieczyszczeń powietrza, Sikorski Centrum Park czy budowa boiska sportowego na Osiedlu Sucharskiego – to tylko niektóre spośród pozytywnie zweryfikowanych projektów w ramach czwartej edycji wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz każdy mieszkaniec miasta będzie mógł się zapoznać z projektami oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Wyboru i weryfikacji projektów dokonała Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. Ich pełna lista jest dostępna pod tym linkiem. W ramach konsultacji społecznych każdy mieszkaniec miasta może się zapoznać z projektami oraz wnieść uzasadnione uwagi i zastrzeżenia. Te należy złożyć na piśmie do 4 maja w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Jeśli projekty zostaną zatwierdzone przez prezydenta miasta, zostaną opublikowane 14 maja. Mieszkańcy zadecydują o wyborze konkretnych propozycji podczas głosowania, które odbędzie się w dniach 8–22 czerwca.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego na realizację poszczególnych projektów w Wejherowie przeznaczono milion złotych – 950 tysięcy złotych na projekty inwestycyjne i 50 tysięcy złotych na projekty nieinwestycyjne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego nie mogła przekroczyć kwoty 200 tysięcy złotych, a nieinwestycyjnego – 10 tysięcy złotych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej: www.wejherowo.pl/budzetobywatelski.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...