14.04.2018 10:04 2 Kwt/UM Władysławowo

Trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego we Władysławowie

źródło: pixabay.com

Remonty ulic, chodników, świetlica, modernizacja kapliczki czy wyposażenie dla strażaków. Między innymi takie projekty zgłoszono do ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego we Władysławowie. W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest 350 tys. złotych, z czego kwota przeznaczona na realizację zadań miejskich to 200 tys. zł, a na realizację zadań wiejskich – 150 tys. złotych.

Poprawa ulic, doposażenie sprzętu strażaków, bezpłatne szczepienia, popularyzacja gry w szachy, doświetlenie obiektów, a nawet stworzenie wielkiego neonu. Mieszkańcy Władysławowa w minionym roku mieli sporo pomysłów na to, jak polepszyć warunki życia w swojej gminie. Do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku zakwalifikowano 30 propozycji. W tym roku koszt szacunkowy pojedynczego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wnioski można składać od 1 do 30 kwietnia.

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnego osiedla, ale i całego miasta czy gminy – informuje wladyslawowo.pl.

Propozycje projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy, który w tym roku ukończy piętnasty rok życia, oraz organizacja pozarządowa. Każdy projekt musi mieć poparcie co najmniej 15 osób.

Przypomnijmy, że pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego we Władysławowie odbyła się 2016 roku. Swoje propozycje mógł złożyć każdy mieszkaniec miasta, który ukończył szesnasty rok życia, oraz organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywała się na terenie gminy Władysławowo. Do wydania było 250 tysięcy złotych. Każdy z mieszkańców mógł oddać głos na co najmniej jeden, a maksymalnie – pięć projektów. Kartę należało podpisać i podać swoje dane. Punkty z urnami znajdowały się w pięciu punktach handlowych na terenie Władysławowa oraz w siedzibie urzędu miasta. Najwięcej głosów oddano drogą elektroniczną.

W 2017 roku na budżet obywatelski gmina Władysławowo przeznaczyła 350 tysięcy złotych. Zgłaszanie projektów i głosowanie tym razem objęło mieszkańców całej gminy, a zrealizowane mogły zostać minimum cztery pomysły.

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz lista osób popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego są dostępne na stronie bip.wladysłaowo.pl oraz www.wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji projektu w formie pisemnej przesyła się pocztą na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84–120 Władysławowo, osobiście składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub wysyła się skan dokumentu na adres: [email protected] Do zgłoszenia należy dołączyć listę z czytelnymi podpisami osób popierających zgłaszany projekt.

Czytaj również:

Najlepsza letnia impreza w mieście
Trwa Wczytywanie...