20.02.2018 17:30 6 raz

Gmina Wejherowo dopłaci do przydomowych oczyszczalni

Źródło: FB/Gaskop

Wójt gminy Wejherowo ogłosił nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Odpowiednie dokumenty można składać do połowy marca. Lepiej jednak tak długo nie zwlekać, gdyż wnioski będą przyjmowane również lub do czasu, kiedy pula przeznaczonych na dofinansowania środków zostanie wyczerpana.

Władze gminy czas trwania naboru na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków ustaliły od dnia 16 lutego do dnia 16 marca lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru.

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo (ul. Transportowa 1) w Wejherowie. Będzie on rozpatrywany niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru – zachęcają urzędnicy z gminy Wejherowo. – Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru wynosi 9 tysięcy złotych.

Aby uzyskać dotację, trzeba spełnić kilka warunków. Na przykład, przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może być wybudowana na terenach objętych siecią kanalizacyjną, może natomiast być zlokalizowana wyłącznie w obszarach, gdzie jest to dopuszczone planami miejscowymi bądź zapisami decyzji o warunkach zabudowy. Informacji w tym zakresie można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Przestrzennej UG Wejherowo. Informacje na temat planów miejscowych dostępne są też w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo lub w Systemie Informacji Przestrzennej. Więcej informacji na temat naboru wniosków można z koli przeczytać tutaj.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...