11.01.2018 09:35 4 Redakcja/SM Wejherowo

Strażnicy miejscy z Wejherowa podsumowali 2017 rok

Źródło: SM Wejherowo

Miniony rok był pracowity dla Straży Miejskiej w Wejherowie. Funkcjonariusze łącznie podjęli 22 893 interwencje – o 1847 więcej niż w 2016 roku. Teraz sprawozdanie z działalności strażników zostanie przesłane do komendanta wojewódzkiego policji i prezydenta miasta.

Spośród ogólnych liczby interwencji, 6746 zakończono postępowaniem mandatowym lub wyjaśniającym, natomiast 16 147 działań miało charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny.

Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 257 spraw, 1963 sprawców ukarano mandatami karnymi na kwotę 211 400 złotych W 2017 roku strażnicy ujawnili 23 przestępstwa i ujęli 31 osób podejrzanych o ich dokonanie na gorącym uczynku i przekazali policji. Zatrzymali 14 nietrzeźwych kierujących pojazdami. W ubiegłym roku strażnicy z policją współdziałali 656 razy – informuje Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.

Straż Miejska w Wejherowie 5270 podejmowała działania, reagując na zgłoszenia mieszkańców, w tym: – 656 zgłoszeń dotyczyło zakłócania porządku publicznego; – 2900 razy interweniowano ws. zagrożeń w ruchu drogowym; – 134 razy zgłaszano awarie techniczne; – 232 zgłoszenia dotyczyły ochrony środowiska.

Ponadto strażnicy podjęli 963 interwencje związane z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psów, w tym nie sprzątaniu po psach. Ujawniono 716 osób nietrzeźwych miejscach publicznych, które odwieziono do domu lub doprowadzono do wytrzeźwienia do policyjnej izby zatrzymań – dodaje Zenon Hinca.

W 2017 roku strażnicy miejscy z Wejherowa zabezpieczali również 74 imprezy sportowe, kulturalne, rozrywkowe i uroczystości religijne. Współpracowali też m.in.: ze strażą pożarną (54 razy), pogotowiem ratunkowym (134 razy), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (36 razy), Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami (174 razy), Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (239 razy), pogotowiem energetycznym (32 razy), Zakładem Usług Komunalnych (96 razy) czy Wejherowskim Zarządem Usług Komunalnych (102).

Programy prewencyjne Straży Miejskiej w Wejherowie w 2017 roku

– Trzy edycje kursu samoobrony dla kobiet (79 osób)

– „Nie dla alkoholu”

– „Nie dla narkotyków”

– „Nie dla tytoniu”

– „Bezpieczny plac zabaw”

– „Odblaskowe Wejherowo”

– „Pustostan”

– „Pomagamy Bezdomnym”

– „Bezpieczna droga do szkoły”

W zakresie ochrony środowiska funkcjonariusze dokonali 3313 kontroli nieruchomości pod kątem spalania śmieci w przydomowych piecach (kotłach). Z kontroli tych sporządzono audyt i przekazano prezydentowi miasta. Strażnicy na bieżąco kontrolują gospodarstwa domowe wyposażone w zbiorniki bezodpływowe na szamba – mówi Zenon Hinca.

Poza tym Straż Miejska w Wejherowie dokonuje przeglądu stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji oraz urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stan techniczny skrzynek gazowych, energetycznych. Wykonuje też przegląd oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu drzewostanu przy drogach publicznych i na placach.

Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring. Obecnie w systemie działa 46 kamer miejskiego monitoringu, 22 systemy alarmowe zainstalowane w kapliczkach na Kalwarii Wejherowskiej i 35 kamer monitoringu wewnętrznego. Stanowisko abonenckie monitoringu miejskiego zamontowane jest również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła pracę całodobowo. Tak jest do dzisiaj – podsumowuje Zenon Hinca.


Czytaj również:

Najlepsza letnia impreza w mieście
Trwa Wczytywanie...