13.10.2017 09:37 0 linkhouse.pl

Kupujesz ubezpieczenie smartfona? Uważaj na limity szkód

Materiały promocyjne

Ubezpieczenie smartfona jest coraz częściej proponowane podczas zakupu sprzętu w sklepie bądź podczas podpisywania umowy abonamentowej z operatorem sieci komórkowej. Zakup polisy wydaje się w takich chwilach opłacalny, gdyż znika konieczność poszukiwania ubezpieczenia na własną rękę. Czy faktycznie jest to dobre rozwiązanie? Niekiedy okazuje się, że nie.

Jedna szkoda naprawiona, kolejna już nie

Wiele polis oferowanych przed sprzedawców sprzętu elektronicznego lub przez operatorów sieci komórkowych posiada limity na liczbę zgłaszanych szkód. Z tego powodu może się okazać, że ubezpieczenie umożliwi pokrycie kosztów naprawy wyłącznie jednej awarii i to do określonej w umowie kwoty. Wiele osób nie czyta umów dokładnie, co powoduje, że są później niemiło rozczarowane.

Ubezpieczyciele nierzadko stosują w umowach zapis, mówiący, iż polisa dla smartfona gwarantuje wypłatę odszkodowania jedynie w przypadku jednej bądź dwóch awarii w ciągu całego roku. Stąd wynika, że pierwsze stłuczenie wyświetlacza będzie objęte ochroną, natomiast następne awarie tego typu nie będą stanowiły podstawy do roszczeń. Ubezpieczony w takiej sytuacji będzie zmuszony naprawić smartfona na własną rękę, samodzielnie pokrywając wszystkie koszty, pomimo że opłacił składkę na polisę.

Jeżeli chce się mieć pewność, czy towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje limity ilości zgłaszanych szkód, powinno się dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W dokumencie muszą być zawarte wszystkie informacje na ten temat, a ich brak może oznaczać, że ubezpieczyciel jest nieuczciwy. OWU jest dostępne w każdym punkcie, w którym są sprzedawane ubezpieczenia smartfonów, lub przesyłane na prośbę klienta w formie elektronicznej.

Mobile Phone Insurance – tu limitów nie ma

Jednym z ubezpieczeń, w którym nie obowiązują limity na awarie smartfona, jest Mobile Phone Insurance. Polisa jest oferowana na rynku brytyjskim, który jest o wiele bardziej rozbudowany niż rynek ubezpieczeniowy w Polsce. Z ubezpieczenia z UK mogą korzystać wszystkie osoby przebywające na terenie Unii Europejskiej, dzięki czemu nie ma przeszkód, by wykupili je Polacy. Co ważne, Mobile Phone Insurance jest produktem kompleksowym, który gwarantuje ochronę w przypadku uszkodzenia mechanicznego, zalania, zużycia się baterii, kradzieży czy nieautoryzowanego użycia sprzętu. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w ciągu 14 dni od zgłoszenia szkody (można to zrobić telefonicznie).

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...