12.08.2017 15:00 0 Filip Kozik

Upadłość konsumencka sposobem na uwolnienie od długów

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com

Zadłużenie gospodarstw domowych jest obecnie jednym z palących problemów. Niestety, nie każdy dłużnik jest w stanie samodzielnie wybrnąć z tarapatów finansowych. Można wówczas skorzystać z mechanizmu upadłości konsumenckiej. Komu przysługuje takie prawo? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Nowelizacja przepisów o prawie upadłościowym obowiązuje od 31 grudnia 2014 roku. Zmiana ta spowodowała, że ogromna liczba zadłużonych Polaków mogła rozpocząć starania o pozbycie się nadmiernego zadłużenia. Receptą może być ogłoszenie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jak się okazuje, upadłość konsumencka staje się coraz częstszym wyborem wśród dłużników. Przez kilka lat obowiązywania poprzedniej ustawy została ona ogłoszona w stosunku do zaledwie 60 osób. W 2015 roku było już 2212 osób, które ogłosiły upadłość, a w 2016 roku – już dwa razy więcej (aż 4434). Z kolei w pierwszych dwóch kwartałach 2017 roku liczba dłużników, wobec których ogłoszono upadłość wyniosła 2778.

Upadłość konsumencka to powszechnie przyjęty termin. Odnosi się on do procedur sądowych finalnie zmierzających do oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Co ważne, niewypłacalność nie może być skutkiem umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa. Osoby, które świadomie pogłębiały swój stan zadłużenia, powinny liczyć się z oddaleniem wniosku o upadłość.

W pierwszej kolejności sąd weryfikuje wniosek dłużnika pod kątem określonych przesłanek – bada, czy niewypłacalność jest zawiniona czy też powstała na skutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli uzna, że dłużnik spełnia przesłanki, to wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Na tym etapie zostaje powołani sędzia-komisarz, który nadzoruje dalsze postępowanie, oraz syndyk, czyli osoba dążąca do spieniężenia majątku upadłego. Jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku, to etap jego wyprzedania przez syndyka zostaje pominięty.

Kolejnym krokiem jest tzw. plan spłaty wierzycieli. Może on zostać ustalony na maksymalnie trzy lata, a upadły uiszcza jedną płatność każdego miesiąca. Wysokość rat jest ustalana zgodnie z możliwościami spłaty, który musi mieć realne szanse, żeby się z nich wywiązać. Wraz z wykonaniem planu spłaty wierzycieli sąd umarza pozostałą kwotę, która nie została zaspokojona na skutek spieniężenia majątku i wykonania planu spłaty.

Wśród osób uprawnionych do złożenia wniosku jest oczywiście sam dłużnik, a konkretnie – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że jest to uprawnienie dłużnika, który może, lecz wcale nie musi z niego korzystać. Wniosek o upadłość konsumencką może również złożyć wierzyciel, aczkolwiek musi on uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Wniosek o upadłość konsumencką nie może być złożony przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli taki dłużnik stał się niewypłacalny w trakcie prowadzenia firmy, to w pierwszej kolejności powinien rozpatrzeć złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Co więcej, przedsiębiorcy mają wręcz obowiązek aplikowania o upadłość w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Zadłużeni przedsiębiorcy mogą starać się o upadłość konsumencką już następnego dnia po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z rejestru.

Do wad upadłości konsumenckiej należy zaliczyć utratę majątku. Trzeba jednak pamiętać, że dłużnik i tak go utraci wskutek postępowania egzekucyjnego, o ile nie ogłosi upadłości. Wadą jest też długość postępowania – procedura może zająć nawet do kilkunastu miesięcy. Po zakończeniu postępowania, osoba która ogłosiła upadłość, może mieć utrudniony dostęp do kredytów.

Do niewątpliwych zalet upadłości można zaliczyć niskie koszty. Złożenie wniosku o upadłość to zaledwie 30 zł. Jeśli dłużnik posiada profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), to dodatkowo musi uiścić jego wynagrodzenie oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Ponadto upadłość może ogłosić osoba, która nie ma żadnego majątku. Koszty postępowania pokrywa Skarb Państwa. Spieniężenie mieszkania przez syndyka wiąże się z możliwością podjęcia starań o udostępnienie określonych środków na wynajem innego lokalu, na okres od roku do dwóch lat. Warto też wspomnieć, że dochodzi do wstrzymania wszelkich postępowań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych. W trakcie postępowania upadłościowego żadnych działań nie może podejmować komornik. Jedną z najważniejszych korzyści jest jednak pewność oddłużenia i komfort psychiczny.

Artykuł powstał na podstawie materiałów www.upadlosc-kancelaria.pl.


Czytaj również:

Najlepsza letnia impreza w mieście
Trwa Wczytywanie...